Castricummers zamelen geld in voor Nepal

Castricum – Lies Vink, Paul Buitenhuis en Niek Rijs zijn een actie begonnen om geld in de zamelen voor Nepal. Op zaterdag 25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter. De aardbeving was ook voelbaar in Tibet, India en Bangladesh. Het dodental ligt nu al boven de 4.000 en er wordt nog een hoger aantal doden verwacht. Een aardbeving van een dergelijke omvang is niet alleen een ingrijpend geografisch fenomeen maar ook een menselijke tragedie met catastrofale gevolgen. De meest dringende noden voor de slachtoffers zijn voedsel, medicijnen en onderdak.
Paul Buitenhuis: ,,Nepal heeft onze hulp nu hard nodig. Onze stichting ondersteunt twee kinderhuizen, met totaal tachtig kinderen, en arme gezinnen voornamelijk bestaande uit vrouwen, moeders die de zorg voor kinderen hebben. Deze mensen die vaak in de armste omstandigheden leven en waarvan de huizen  nu onbewoonbaar zijn, zullen het de komende maanden heel zwaar krijgen. Voor deze mensen organiseren wij een geldinzameling. Ook voor het door ons ondersteunde Shangrila Home waar tachtig kinderen dakloos zijn geworden. Met deze fondsenwerving hopen we in staat te zijn om de noden te verlichten en met name deze slachtoffers wat meer hoop te geven in deze moeilijke tijden. Elk bedrag is welkom en is volledig bestemd voor deze mensen.” Stort een bijdrage op bankrekening NL20 ABNA 0801 2754 90 van Stichting Straatkinderen van  Kathmandu. Gelieve te vermelden: ‘Aardbeving Nepal’.