Castricummers vinden buurt veilig en goed onderhouden

Castricum – De inwoners van Castricum voelen zich veilig in hun buurt. Dat zeggen meer mensen (liefst 95%) dan twee en vijf jaar geleden. Toch geeft een kleiner percentage dan voorheen aan altijd in hun buurt te willen blijven. Het oordeel over de gemeente is een ruime voldoende (6,7) tegenover een 6,9 in 2019 en 6,5 in 2016. Dat is niet slecht, maar de gemeente gaat voor meer. De cijfers komen uit de Burger- en Ondernemerspeiling, de derde in vijf jaar tijd.

Afgelopen voorjaar deden 690 van de uitgenodigde 2.000 inwoners mee aan de peiling. Ook ondernemers konden zich uitspreken; in totaal 197 maakten van die gelegenheid gebruik. De dienstverlening wordt gewaardeerd met een ruime voldoende (6,9). De gemeente krijgt voor communicatie en voorlichting gemiddeld een 6.7. Castricumse inwoners zijn positief over het onderhoud van hun directe leefomgeving. Als het gaat om groen, wegen en paden zijn de scores hoog (respectievelijk 71% en 77% vindt deze goed onderhouden), er is weinig stuk, vindt 85% en de buurt is schoon, zegt 78%. Het zijn cijfers die hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, niettemin soms iets lager dan bij de vorige peilingen.

Minder vertrouwen in gemeente dan landelijk gemiddelde

De deelnemers waren minder positief over de inzet van de gemeente om de buurt te betrekken bij de leefbaarheid. Minder dan 2 van de 10 vinden dat de gemeente voldoende doet. Het vertrouwen in de gemeente scoort lager dan landelijk. De gemeente scoort een 6 voor het betrekken van inwoners bij het beleid. Op de vraag of de gemeente luistert naar hun mening (18% zegt ja) of voldoende ruimte geeft aan initiatieven (vindt 22%) scoort Castricum lager dan in 2016 en 2019. Qua dienstverlening blijven de cijfers ongeveer gelijk (6,9) en iets boven het landelijke oordeel. Inwoners die een aanvraag deden, zijn doorgaans goed te spreken over de procedure, de ontvangen informatie en de afhandeling.

Burgemeester Toon Mans: ,,Voor nu is het denk ik al mooi dat we ondanks de moeilijke tijd onze service op peil hebben kunnen houden. Maar we gaan niet voor een krappe 7, we willen nóg beter en daar werken we hard aan. We hebben ook al veel in gang gezet om de inwoners te betrekken bij plannen en beleid. Denk aan digitale bijeenkomsten, polls en de website ‘Denk mee over Castricum’. Helaas zien we dat nog niet terug in de cijfers. Evengoed geven de deelnemers duidelijk aan dat we nóg meer moeten inzetten op de relatie met onze inwoners en ondernemers. Bouwen aan vertrouwen, daar ligt onze taak.”

Ondernemers

Ondernemers waarderen de staat van de openbare ruimte en de veiligheid van de bedrijfsomgeving hoger dan voorheen en geven nu een 7,4. De rapportcijfers over bereikbaarheid en parkeren variëren tussen de 6,9 en 8,1 en dat is beter dan landelijk gezien. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de parkeermogelijkheden scoren dan weer lager (iets onder de 6). Ondernemers in het buitengebied waarderen de gemeentelijke dienstverlening lager (5,7) dan die binnen de bebouwde kom (6,4). Mans: ,,We hebben de laatste tijd veel en contact gehad met ondernemers en ondernemersverenigingen. We zetten in op betere samenwerking en meer begrip over en weer.” De peiling is uitgevoerd door I&O Reseach. De volledige rapportage is op www.castricum.nl/burgerpeiling te vinden. Door het hele land worden dergelijke peilingen gehouden. Kijk op www.waarstaatjegemeente.nl voor de resultaten van andere gemeenten.