Castricummer Arie Dekker onderscheiden vanwege zijn inzet voor een gezonde natuur

Castricum – Arie Dekker heeft een ‘Onderscheiding voor Mededogen’ ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de bescherming van natuur en dieren, in het bijzonder de vogels. Dekker is een bekende Castricummer vanwege zijn rol als secretaris van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland én als lid van het Groenplatform, dat gevraagd én ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente Castricum en andere overlegorganen. Zaterdagmiddag gidste hij vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en andere belangstellenden langs een aantal plekken in en rond het duingebied. Hij liet zien waar natuur en milieu onder druk staan, maar toonde de groep ook voorbeelden van natuurherstel.

Zaterdag fietste de Partij voor de Dieren Noord-Holland, als onderdeel van haar veertiendaagse Team Planet Estafette, van Alkmaar naar Castricum. Vertegenwoordigers van de partij lopen en fietsen tijdens deze estafette door Noord-Holland om aandacht te vragen voor de leefbaarheid van de provincie en de staat van natuur, waterkwaliteit en klimaat. Tijdens elke etappe reikt men een ‘Onderscheiding voor Mededogen’ uit aan een Noord-Hollandse organisatie, ondernemer of inwoner die zich in het bijzonder heeft ingespannen voor de bescherming van de natuur, dieren en de planeet.

Jaap Hollebeek (lid van Provinciale Staten en de nummer 2 voor de PvdD bij de verkiezingen van 15 maart) overhandigde de ‘Onderscheiding voor Mededogen’ na afloop van de fietstocht en prees Arie Dekker voor zijn jarenlange inzet. De Partij voor de Dieren wil Dekker met deze onderscheiding bedanken en motiveren om jongere generaties te blijven inspireren. (Foto: Anwar Daoud)