Castricum weer een stolp armer

Castricum – Bij de inventarisatie in 2002 van de nog aanwezige stolpboerderijen in Castricum en Bakkum werden er nog 45 geteld, waarvan 28 in Castricum en 17 in Bakkum. In de jaren daarop werden er drie gesloopt, vooral ten gevolge van bouwvalligheid. Alle boerderijen zijn beschreven in de Jaarboeken 26 tot en met 33 van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

In maart van dit jaar werd bij de gemeente een plan ingediend om de boerderij van Nic Hes aan de Brakersweg 71 te vervangen door een woonhuis. Sloop dus van een stolp die er nu nog staat en dateert uit 1911, waarin Nic Hes met zijn gezin lange tijd heeft gewoond. In de stolp werd door de bewoners in de loop der jaren veel opgeknapt. De halfsteensmuren werden spouwmuren, er kwam een schoorsteen, een wc en later een douche. Nic was 26 jaar melkrijder en haalde twee keer per dag melk op in Castricum, Bakkum, Limmen en Heiloo. Daarnaast had hij ook nog zes koeien, mestkalveren en enige varkens. Zijn vrouw Afra werkte hard mee en verzorgde de vijf kinderen. In de jaren ’70 werden de beesten weggedaan. Het melkrijden ging nog enige tijd door en zo kon je langs de erfscheiding van het huis, langs de Kooiweg en Brakersweg, steeds meer melkbussen zien staan. Het waren er 45 in totaal met kettingen ertussen. Ze werden echter regelmatig omgetrapt en daarom kwam er een wit hekje. De grote tuin naast het huis vroeg van Nic ook veel tijd en het onderhoud werd uiteindelijk teveel voor hem. In 2009 waren Afra en Nic zestig jaar getrouwd en hielden een groot feest voor kinderen en kleinkinderen. Afra is in januari 2013 en Nic in oktober van dat jaar overleden. Daarmee werd een periode Brakersweg 71 met heel vriendelijke, hard werkende bewoners afgesloten. Al enige tijd staat de boerderij er leeg en verlaten bij en zal binnen afzienbare tijd worden gesloopt. Daarmee verdwijnt een stuk plaatselijke historie en is er in Castricum weer een stolp minder!