Castricum voor dit jaar nog op koers met huisvesting statushouders

Castricum – De gemeente Castricum loopt tot nu toe in de pas waar het de huisvesting van statushouders betreft. In de gemeente zouden op grond van landelijke afspraken op 1 juli dit jaar 25 statushouders gehuisvest moeten zijn, in werkelijkheid waren het er al 28. Een klein plusje dus, maar de gemeente zal in de rest van dit jaar voor nog eens 53 statushouders passende woonruimte moeten vinden. Dat blijkt uit een overzicht dat door de Rijksoverheid is gepubliceerd.

Het is een forse, zo niet onmogelijke opgave voor de gemeenten om ook in de tweede helft van dit jaar de gestelde aantallen te kunnen halen. Buurgemeenten als Heemskerk en Heiloo lopen momenteel ook goed in de pas, maar grote steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht kampen nu al met een forse achterstand. Tel daar de taakstelling voor het tweede deel van dit jaar bij op en het moge duidelijk zijn dat er nog heel wat geregeld zal moeten worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt dan ook van een ongekend grote opgave voor de gemeentebesturen. Over heel Nederland zullen tot eind dit jaar nog 32.000 statushouders een woning moeten krijgen. In de eerste helft van het jaren waren dat er 21.000 en dat aantal is niet gehaald. Met de krapte op de woningmarkt ligt het in de lijn der verwachting dat veel gemeenten niet aan de taalstelling zullen kunnen voldoen.

Tijdelijke voorzieningen

Veel gemeenten kiezen ervoor om tijdelijke voorzieningen te realiseren, zodat de de reguliere woningvoorraad niet aangesproken hoeft te worden. De wachtlijsten voor een doorsnee sociale huurwoning zijn immers al groot. Maar tijdelijke voorzieningen bieden lang niet altijd een uitkomst. Een burgerinitiatief om bewoners van de zogenoemde flexwoningen meer perspectief te kunnen bieden, sneuvelde vorige maand in de gemeenteraad. Er waren echter wel twee vergaderingen voor nodig om uiteindelijk tot dat besluit te komen. Het geeft aan hoe zeer de meningen over het huisvestingsbeleid alleen al in de gemeente Castricum verdeeld zijn. Ook landelijk speelt dit probleem. Het is immers de discussie over het beperken van de asielzoekersinstroom geweest die de val van kabinet Rutte IV teweeg heeft gebracht. (Foto: Bos Media Services)