,,Castricum en de rest van Nederland schaliegasvrij”

Castricum – GroenLinks is reuzeblij dat de gemeenteraad van Castricum de gemeente schaliegasvrij heeft verklaard. Ze vierden dit met het plaatsen van schaliegasvrij-borden onder de gemeenteborden, zoals op de foto is te zien. Zowel voor als na de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft de raad ingestemd met de moties van GroenLinks. Maar niet de gemeente heeft het laatste woord over schaliegaswinning, maar het rijk. Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad daarom ook de door GroenLinks opgestelde kritische vragen bij Minister Kamp ingediend. ,,Een van de belangrijkste verzoeken aan de minister is een extreem zorgvuldig onderzoek naar de schadelijke gevolgen van de winningsmethode van schaliegas”, aldus Hannie Lutke Schipholt, gemeenteraadslid voor GroenLinks. ,,Want bij schaliegaswinning worden giftige chemicaliën de bodem ingespoten. In gebieden waar dit zogenaamde fracking al gebeurt, is veel milieuschade en zijn er grote problemen met het drinkwater. Volgens de wet hebben burgers recht op een zorgvuldig onderzoek voordat zoiets mag worden uitgevoerd. Minister Kamp wil echter zo snel mogelijk met proefboringen beginnen, zonder gedegen voorstudie. Als dat in Castricum zou gebeuren, worden onze duinen en ons drinkwater blootgesteld aan een zeer riskant experiment.”