Castricum en Bergen kritisch over vertraging herstel oude aanvliegroute

De colleges van de gemeenten Castricum en Bergen zijn kritisch over het aangekondigde uitstel van de heropening van de oostelijke aanvliegroute tijdens de nacht. Zolang de sluiting duurt gaan er dubbel zoveel nachtvliegtuigen over het grondgebied van Castricum. Ook inwoners van Schoorl worden sinds de sluiting van de oostelijke aanvliegroute meer in hun nachtrust gestoord.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) sloot vorig jaar de oostelijke aanvliegroute omdat zijn planningsysteem niet nauwkeurig genoeg is om vluchten uit het oosten en het westen veilig op elkaar te laten aansluiten voor een landing op de Polderbaan. Het gevolg is dat vliegtuigen vanuit het oosten de kuststrook naar zee en weer terug kruisen en dat alle vliegtuigen die nu landen op de Polderbaan over Castricum en Limmen komen. Het gaat om ruim om een verdubbeling naar circa 69 nachtvluchten.

LVNL maakte tijdens het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol op 26 februari bekend dat het realiseren van een definitieve oplossing van dit probleem langer duurt dan verwacht. Het streven was om medio 2016 een definitieve oplossing gereed te hebben. Vanwege de complexiteit van de technische aanpassingen die daarvoor nodig zijn, verwacht LVNL een vertraging van twee jaar. Hiernaast stuit men ook op operationele problemen. In april informeert LVNL de Omgevingsraad Schiphol nader over de uitgevoerde analyse en de planning, inhoud en effecten van de beoogde oplossing. Wethouder Leo van Schoonhoven: “De toename van nachtvluchten is een belangrijk punt van toenemende zorg in beide gemeenten. Castricum zal via de Omgevingsraad invloed uitoefenen om de oostelijke aanvliegroute zo snel als mogelijk weer ingevoerd te krijgen. Ook zullen we ijveren voor het alsnog terugbrengen van het totaal aantal jaarlijkse nachtvluchten van 32.000 naar 29.000.”

In samenwerking met andere gemeenten in de regio en daarbuiten wil de gemeente ook het nut en de noodzaak van de nachtvluchten aan de orde stellen. Nachtvluchten veroorzaken onevenredig veel hinder en kunnen slecht uitpakken voor de nachtrust. Zo blijkt uit de geluidsmeetpost van Schiphol in Castricum dat vliegtuigen ’s nachts veel geluid produceren tot wel bijna 80 decibel toe. Daarbij tekenen de samenwerkende gemeenten aan dat lang niet alle nachtvluchten van belang zijn voor de mainportfunctie van Schiphol en dus van geringe economische betekenis zijn.