Castricum eerste Safe Streets-gemeente in regio

Castricum wordt de eerste Safe Streets-gemeente uit de regio. Safe Streets is een campagne van UN Women Nederland, de organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van de Verenigde Naties. In een Safe Streets -gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte onderzocht en aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf. Op 27 november ondertekent burgemeester Mans hiervoor de intentieverklaring.

Seksuele intimidatie in de openbare ruimte is een probleem dat wereldwijd speelt, met een grote negatieve impact op de levens van vrouwen en meisjes. In VN-verband hebben landen zich gecommitteerd aan het bestrijden hiervan, op nationaal en lokaal niveau. Gemeenten over de hele wereld streven er binnen het Duurzame Ontwikkelingsdoel 11 naar om te voorzien in universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke openbare ruimte, onder meer door het terugdringen van het aantal slachtoffers van fysiek of seksueel geweld of intimidatie. Wereldwijd werkt UN Women met meer dan 20 gemeenten samen om hiervoor te zorgen, van New Delhi tot Cairo en van Nairobi tot Manila.

Onderzoek in een aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. De eerste stap die de gemeente zet is het onderzoeken van veiligheidsgevoelens de vrouwen in onze gemeente. Dat zal gebeuren door middel van het uitzetten van een enquête.