Castricum eerste in de regio met afgeronde coalitie

Foto boven:
De onderhandelaars van het coalitieakkoord. Van links naar rechts: Gerard Brinkman (GroenLinks), Roel Beems (Lokaal Vitaal), Rob Dekker (VVD) en Elize Bon (CDA). (Foto: Hans Boot)

Castricum – De gemeenteraadspartijen Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA hebben overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord, dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd in de Tuin van Kapitein Rommel. Daar werden ook de namen van de vier nieuwe wethouders bekendgemaakt.

Door Hans Boot

Er is direct na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen hard gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Daarbij werd afgesproken dat lijsttrekker Roel Beems, van de grootste partij Lokaal Vitaal, het voortouw zou nemen in het proces om te komen tot een coalitieakkoord en een nieuw college. Na een korte verkenning werden Bert Meijer en Marjan Leijen als informateur aangesteld. Zij kregen de opdracht om vier partijen bij elkaar te brengen, die samen minimaal veertien zetels in de gemeenteraad hebben. Vervolgens adviseerden de informateurs dat Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA de mogelijkheden van samenwerking in de komende vier jaar zouden onderzoeken. Met zestien van de vijfentwintig zetels zou er dan sprake zijn van een brede coalitie.

Achttien pagina’s

De besprekingen hebben geleid tot een achttien pagina’s tellend akkoord, dat vrijdag het licht zag. Daarin wordt vermeld dat het een akkoord op hoofdlijnen betreft en inzoomt op een aantal belangrijke thema’s, zoals de realisatie van nieuwe woningen, klimaat, verkeer, economie, sociaal domein, gezondheid en financiën. Achter de tafel zaten de onderhandelaars van de genoemde partijen, Roel Beems (Lokaal Vitaal), Rob Dekker (VVD), Gerard Brinkman (GroenLinks) en Elize Bon (CDA), die een toelichting mochten geven op de domeinen die zij vertegenwoordigden.

Ambitiedocument

Beems zei in zijn inleiding: ,,Het akkoord is een ambitiedocument met deels concrete en meetbare doelstellingen. We hebben het realisme laten toetsen door de ambtelijke organisatie. In oktober hopen we een uitwerking te laten zien met een financiële verantwoording. Daarvoor is het belangrijk te weten wat we van het Rijk aan gelden ontvangen, dat binnenkort bekend is.’’

Eneco-gelden

Beems heeft een ‘goed gevoel’ over het proces dat voor de coalitie is gevolgd en over de verdeling van de portefeuilles. Hij wordt wethouder Financiën & Economie en merkte over zijn domeinen op: ,,Ik hecht veel waarde aan economische vitaliteit en we mogen trots zijn op ons strandgebied en recreatie aan het Alkmaardermeer. Dit najaar moeten we een finaal besluit nemen over het zwembad. De sociale lasten van de burgers mogen niet stijgen en we willen Eneco-gelden op een slimme manier benutten. Daarbij is ook een bijdrage aan het zwembad denkbaar.’’ De Eneco-gelden zijn verworven nadat de gemeente een paar jaar geleden haar aandelen van dit energiebedrijf voor ruim 23 miljoen euro verkocht.

Wonen

Volgens Rob Dekker had de goede samenwerking tussen partijen in de afgelopen vier jaar voor een groot deel bijgedragen aan de snelle totstandkoming van het coalitieakkoord. Ook bij zijn partij staat sociale woningbouw bovenaan de lijst. Daarover zei hij: ,,In nieuwe plannen streven we nu naar 40 procent sociale woningbouw, waarvan dertig procent in de sociale huur en tien procent sociale koop. De samenwerking met Kennemer Wonen moet echter beter. Verder willen we dat het masterplan inbreidingen wordt herijkt en dat de gemeente een actief grondbeleid voert.’’

Klimaat en groen

Gerard Brinkman toonde zich enthousiast over het bereikte akkoord: ,,Dat geldt ook voor de leden van mijn partij. Wij vragen de komende jaren veel aandacht voor klimaat en groen. Ook willen wij de drieduizend particuliere woningen energiezuiniger maken en dat er meer gemeentelijke daken worden voorzien van zonnepanelen. Daarnaast is onze ambitie om vijfhonderd bomen per jaar te planten en de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen tot dertig kilo. We zijn ook een voorstander van de realisatie van het IKC-Oost op de huidige plek van de Visser ’t Hooftschool, zodat er woningen op de locatie van De Kustlijn gebouwd kunnen worden. Natuurlijk zijn we er ook blij mee dat ons partijlid Valentijn Brouwer wethouder Maatschappelijk Domein wordt.’’

‘Moeilijke tijden’

Tot slot kreeg Eliza Bon het woord: ,,Het CDA is dankbaar voor het mee mogen doen aan de onderhandelingen. Naast alle net genoemde speerpunten en procedures gaat het om mensen, oftewel de inwoners, waarvoor we het allemaal doen. Onze samenleving maakt moeilijke tijden door en kent veel vraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening, integratie en inburgering, waarvoor veel overleg nodig is met maatschappelijke instanties en inwoners. Voor zaken als eenzaamheidsbestrijding en minimabeleid worden structureel maatregelen genomen. De gemeente zal aandringen bij het Rijk voor het binnen halen van meer financiële middelen voor Jeugdzorg en WMO. Ook de bouw van een hospice staat hoog in het vaandel.’’

Drie van de vier nieuwe wethouders. Van links naar rechts: Roel Beems, Paul Slettenhaar en Valentijn Brouwer. (Foto: Hans Boot)

Installatie

Naast de twee nieuwe wethouders keren er twee terug uit het vorige college. Dat zijn Paul Slettenhaar (Bouwen & Wonen) en Falgun Binnendijk (Sociaal Domein). Laatstgenoemde staat niet op bovenstaande foto, hij was wegens vakantie afwezig. De installatie van de vier kandidaten vindt donderdag 19 mei plaats als de raad heeft gesproken over het coalitieakkoord. ,,Castricum is een van de gemeenten in de regio die de coalitie het snelste heeft afgerond’’, aldus een tevreden Beems.

Falgun Binnendijk. (Foto: aangeleverd)