Carols zingen in de Dorpskerk

Castricum – Het Liturgiekoor Castricum brengt op Kerstavond een nieuw Kerstproject: het ’Festival van lezingen en liederen’; Engelse Carols met Nederlandse teksten van Sytze de Vries. De muziek is van Dirk Zwart. Het wordt uitgevoerd in de Dorpskerk op 24 december om 21.00 uur.

Het Liturgiekoor repeteert elke zaterdag om 10.00 uur in de Dorpskerk van Castricum. Wie mee wil zingen met deze veelal vierstemmige liederen, kan zich daar melden.

Foto: Pixabay