CALorie verduurzaamt samen met Verenigingen Van Eigenaren

Castricum – Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) willen verduurzamen. Om kosten te besparen en vanwege het klimaat. Meerdere Castricumse VvE’s gingen al aan het werk met het verduurzamen van de woningen. Anders dan bij een gewoon enkel huishouden is er wat meer afstemming en overleg nodig. Immers: alle eigenaren moeten zich in de plannen herkennen.

Door Ans Pelzer

Guus Wattel (rechts op de foto) van de lokale energiecoöperatie CALorie vertelt: ,,We kunnen vanuit CALorie de eigenaren ondersteunen met het verduurzamen van de woningen. Daar komen technische en financiële uitdagingen bij kijken omdat het om grotere panden gaat en er bijvoorbeeld liften aanwezig zijn. Het belangrijkste is wel dat je met een groep mensen tot overeenstemming moet zien te komen. Voor dat proces hebben we ook veel aandacht en vanuit CALorie begeleiden we dat met onze kennis over verduurzaming. We kunnen nu met financiële steun van de gemeente een tiental VvE’s verder helpen. Als dit project verlengd wordt, komt er in het najaar weer ruimte voor nieuwe aanmeldingen.’’

Met het bestuur van een Vereniging Van Eigenaren wordt in de beginfase gekeken naar wat iedereen wil. Huib Visser (links op de foto) en Guus Wattel zijn de mensen die vanuit CALorie meedenken met de VvE’s. Visser: ,,We kijken technisch naar hoe het gebouw eruitziet. Wat is de beste combinatie van maatregelen met het oog op de toekomst?’’ Wattel: ,,Samen besluiten nemen is niet altijd gemakkelijk. Daar nemen we dan ook de ruimte en de tijd voor. Het is belangrijk dat de eigenaren zich erin kunnen vinden. Afhankelijk van de plaats in het gebouw kunnen er verschillende belangen zijn. Eén appartement bevindt zich aan de warme kant en een ander juist aan de koude kant. We besteden veel aandacht aan oplossingen waar zoveel mogelijk bewoners zich in kunnen vinden.’’

Visser: ,,Veel bewoners zijn ouderen die soms denken ‘het zal mijn tijd wel duren’. Alleen is er niet zoveel tijd meer. Voor 2050 moet alles verduurzaamd zijn. Het komt dichterbij. Wachten is ook duur, want alles wordt steeds duurder. Innovaties afwachten? We kunnen niet blijven hangen in oude gewoonten. We kopen nu bijvoorbeeld ook geen oliekachels meer. Die discussies zijn wel heel waardevol om er met elkaar uit te komen.’’ Ook merken de heren op dat de gemeenten de opdracht hebben om binnen een aantal jaren aan te geven welke wijken van het gas af gaan. Alles en iedereen moet bewegen om te verduurzamen. Ze zijn nu met een aantal VvE’s in gesprek maar er zijn in Castricum tientallen VvE’s.

,,Het is een leuke klus om bewoners een stap vooruit te helpen met het denken over verduurzamen. Het is vaak een onderwerp waar mensen met een bocht om heenlopen, omdat het allemaal zo ingewikkeld lijkt. Maar als je er met elkaar rustig de tijd voor neemt, valt dat echt mee’’, vertellen Visser en Wattel. Aanmeldingen en vragen: vve@calorieenergie.nl.