CALorie en Transitie Castricum staan beide in de Trouw Duurzame 100

Castricum – Dit jaar is alweer de elfde keer dat Trouw de Duurzame 100-lijst opstelt. Nu echter geen opsomming van personen, maar een “lijst van onderop”, van burgers die het heft in eigen handen nemen en zelf een duurzaam initiatief opzetten. Transitie Castricum en CALorie Energie zijn allebei lokale burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Castricum. Het is verrassend, of misschien ook niet, dat ze allebei de Duurzame Top 100 hebben gehaald.

Negen jaar geleden werd in de CAL-gemeentes (Castricum, Akersloot, Limmen) CALorie opgericht, een energiecoöperatie van bewoners, zonder winstoogmerk. Zij heeft drie speerpunten: isoleren, opwekken en bewustwording. Al bij de oprichting was de sfeer hartelijk, positief en energiek. De CALorie werkorganisatie bestaat uit een divers gezelschap van doeners en denkers, mannen en vrouwen, jong en oud. Inmiddels heeft CALorie veel gerealiseerd: collectieve zonnecentrales op gemeentelijke gebouwen, lokale zonnepanelen-acties voor particulieren, een (deel)windmolen voor bewoners en tal van samenwerkingsverbanden in de regio. Het ledental van de vereniging steeg naar 700. De ambities blijven volgens CALorie onveranderd hoog, want we staan nog maar aan het begin van de energietransitie. Duurzame warmte wordt een van de nieuwe speerpunten. En altijd, ook onveranderd: samen Duurzaam met de M van Mensen.

Ook zo’n 9 jaar geleden werd in Castricum nog een burgerinitiatief geboren: Transitie Castricum. Een gezelschap van actieve burgers op een divers aantal onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid en sociale ontwikkelingen. Zij houdt zich bezig met een breed spectrum aan onderwerpen, van groen(te), vervoer en afval tot economie. Ze spreken in het maandelijkse Transitie Café, waarin iedereen welkom is. Ze kijken hoe ze op persoonlijk – en gemeenschapsniveau kunnen werken aan een mooiere wereld.

Transitie Castricum zet naast het Transitie Café allerlei gelegenheden in om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Er is een nieuwsbrief waarin activiteiten worden aangekondigd. Deze heeft nu al 325 abonnees. Ze organiseert gezellige en leerzame filmavonden over de transitie. Ook organiseert Transitie Castricum samen met De Groene Bak elke twee maanden Reparatie Café voor het zelf leren repareren van kapotte apparaten, naaiwerk of fietsen. Er waren workshops, zoals posterteksten maken, sokken stoppen, zelf een zonnepaneel maken en boodschapzakjes naaien. Mooi detail: postertekst ,,Papa als je iets weggooit, waar gooi je het dan naar toe?” Er is sinds kort ook een Soep Café, waar van ‘gered voedsel’ soep wordt gemaakt en gratis gezamenlijk wordt gegeten. Er is ook een Transitie Academie Castricum opgericht met onderwerpen als: ‘global goals van de VN en hoe die in te zetten voor effectiviteit en draagkracht’, ‘breng de duurzame boodschap over met humor’ en basistraining Transitie.

Transitie Castricum is ook actief met permacultuur. Ze heeft een eigen perma-tuin bij de lokale tuinvereniging ATVC. Ze laat zien hoe je bijdraagt aan veerkracht van het dorp door het laten groeien van voedsel dichtbij huis. Een courgette of pompoen in je voortuin, hazelaars in het gemeenteplantsoen, elke straathoek een kruidenspiraal en elke school een schooltuin.

Al vrij snel begonnen CALorie en Transitie Castricum samen op te trekken, elkaar te versterken en te inspireren. In de loop van de jaren zijn veel activiteiten ontwikkeld om mensen te inspireren en enthousiast te maken en in de breedte na te denken over energie, ecologie en economie. Het begon met De Eetdaging: een driegangenmenu met uitsluitend ingrediënten die je op de fiets kunt bemachtigen. Mooi detail: ze wonnen zelf zout uit de zee! Inmiddels zijn ze samen op zoek naar een plek in het dorp van waaruit de duurzame en sociale ontwikkelingen kunnen worden opgezet.

Op 10 oktober wordt de lijst gepresenteerd, dan wordt ook bekend op welke plaats de beide initiatieven staan. Maar in dit geval geldt zeker: meedoen is belangrijker dan winnen. Dus kom een keer langs bij een van deze initiatieven.

CALorie bijeen bij Otto (Foto: aangeleverd)