CALorie bestaat tien jaar

Foto boven:
2015: grote belangstelling in het gemeentehuis voor de informatieavond van CALorie. Foto: aangeleverd

Castricum – In 2030 moeten de vijf Castricumse kernen zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. Dat was de doelstelling van tientallen inwoners die zich in 2010 verenigden in CALorie. Dat tienjarige bestaan wordt gevierd met een online feestje op woensdagavond 13 januari. Van 20.00 uur (inloop 19.45 uur) tot 21.30 uur is iedereen welkom.

CALorie-leden hadden en hebben verschillende redenen om samen energie te willen besparen en lokaal op te wekken. Klimaatverandering afremmen, lokale economie steunen en onafhankelijk van de lokale overheid onze dorpen mooier en socialer maken. Er waren initiatieven van inwoners om samen hun huizen te isoleren en men maakte de gemeenschappelijke Zonnecentrale Stetweg. Het meest bekend werd CALorie door de zeer succesvolle zonnepanelenacties. Duizenden zonnepanelen belandden op Castricumse daken. Er waren informatieavonden waar Castricummers elkaar adviseerden bij het verduurzamen van hun huis. De energiecoaches van CALorie gingen van huis tot huis.

Duurzaamheidsdoelen

In Europa zijn inmiddels duizenden energiecoöperaties zoals CALorie actief. Samen hebben zij de overheden en bedrijven laten zien dat burgers haast willen maken met schone en lokale energie. De Gemeente Castricum is daar de afgelopen tien jaar ook mee aan het werk gegaan en stelt zich duurzaamheidsdoelen. De gemeente neemt meer actie om inwoners te helpen energie te besparen en zelf op te wekken. Er wordt hard gewerkt aan de eerste gasloze wijken in Castricum. CALorie zal daar enthousiast over meedenken en er steeds voor waken dat inwoners volledig mee kunnen praten en beslissen in die ontwikkeling.

Inloggen via Zoom

Energiecoöperatie CALorie is van en voor inwoners van Castricum. Iedereen mag daarom het jubileumfeestje meevieren op woensdag 13 januari 2021 om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen inloggen via Zoom, de software voor online vergaderingen en evenementen. Hulp nodig bij Zoom? Stuur een mail aan info@calorieenergie.nl voor nadere uitleg. Het wordt een vlotte en vrolijke avond. De link voor deelname aan de online bijeenkomst is op www.calorieenergie.nl/lustrum te vinden.

2015: Wethouder Ans Pelzer opende de succesvolle en drukbezochte avond ‘Zonnepanelen & Meer’. Foto: aangeleverd