Café Thijs is geschiedenis geworden

Uitgeest – Eind vorige week is op vakkundige wijze het laatste deel van café Thijs gesloopt. Alleen de voorgevel staat nog.

Na ongeveer 167 jaar kwam begin 2017 een einde aan het bestaan van de bijgebouwen, lees boerderij, van café de Landbouw, in de volksmond Café Thijs. Elke ras-Uitgeester weet nog wel dat de familie Vreeburg woonde in dit pand. Omstreeks 1850 werd het woonhuis met boerderij gebouwd aan de Langebuurt. Rond de eeuwwisseling toen Thijs Vreeburg er woonde, werd het woonhuisgedeelte uitgebreid met een aanbouw, gebouwd haaks op het woonhuis richting Langebuurt en kreeg het de “beroemde” Uitgeester naam de Landbouw en al gauw de bijnamen Vlammetje en café Thijs.

Boerderij Vreeburg heeft verschillende bewoners gehad, zoals de familie Heyne van 1940 tot 1946, zij boden tijdens deze periode ook onderdak aan mensen, en verhuisden in 1946 naar het Meerpad. Later werd het een onderkomen voor paarden, koeien en kippen en opslag voor zoon Jur Vreeburg, toen eigenaar van café Thijs. Ook was er tijdelijk een bottelarij in gevestigd.

Anno 2017 is de boerderij in zeer slechte staat terecht gekomen en is deze dagen ontmanteld, de houten balken waren al behoorlijk vermolmd.

Het Café Thijs is nu geschiedenis, maar de voorgevel aan de langebuurt blijft behouden en dus het aangezicht vanaf de Langebuurt.De voorgevel is momenteel gestut en binnenkort gaat de nieuwbouw starten. Het zal gaan lijken op de oude situatie. (Ger Bus)