Buurtverbinders staan op

Castricum – Op 15 mei was de succesvolle aftrap van het burgerinitiatief IME, inwoners met elkaar.

Hanneke van Stokkom van “mijn buurtje” gaf in Geesterhage een flitsend overzicht van initiatieven elders in het land; inspirerend!.Overal ontstaan nieuwe netwerken en digitale platforms waarop mensen elkaar kunnen vinden en samen van alles kunnen ondernemen. Ongeveer 30 enthousiaste Castricummers waren hierop af gekomen.

Het is de bedoeling  om meer verbinding in de wijken te creëren door zichtbaar te maken wat er leeft en speelt bij de bewoners van die wijken. Van Stokkom: ,,Er zijn onvermoede talenten, praktische hulpvragen en ook hulpaanbod, feestjes en allerlei activiteiten die men graag met elkaar deelt. Dit kan via een digitaal platform en persoonlijk contact via buurtverbinders. De geest van het oude “nabuurschap” kan weer opstaan, samen voel je je sterker en weerbaarder.’’

Ze vervolgt: ,,Er staan ons allerlei nieuwe uitdagingen te wachten zoals de energietransitie en een duurzamere samenleving realiseren om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. We hebben elkaars potentieel en denkkracht nodig om dat te realiseren, juist ook in onze eigen woonomgeving. Daarvoor is onderlinge verbinding noodzakelijk, ook tussen al bestaande initiatieven, zoals Calorie en Transition Town Castricum en de buurtcoaches van stichting Welzijn.

Het zou fijn zijn als de gemeente ook mee zou werken aan dit project.’’

IME wil dus vooral verbinding tot stand brengen en mensen met elkaar in contact brengen om samen van alles te ondernemen en elkaar te helpen. Buurtverbinders gaan niet zozeer zelf concrete hulp geven.

Op 5 juni was een groepje potentiële buurtverbinders bij elkaar, enthousiaste mensen die elkaar leerden kennen en de mogelijkheden bespraken om aan de slag te gaan.

Zij zullen het verbindingsproces in de buurten op gang brengen en helpen bij het gebruik van het digitale platform, leggen contacten in de wijken, inventariseren wat er leeft en zetten mensen op elkaars spoor.

Binnenkort nodigen we ervaren buurtverbinders van andere plaatsen uit om hun ervaringen te delen.

blijf op de hoogte via de facebookpagina (inwoners met elkaar Castricum; @buurtverbinders).

Ben je ook een buurtverbinder of wil je er meer van weten? Meld je aan bij : inwonersmetelkaar@gmail.com. (Foto: aangeleverd)