Buurtcomité ongerust over woningbouwplannen Koekoeksbloem

Castricum – Nadat de gemeenteraad vorig jaar februari definitief besloot om het IKC-oost niet op de vroegere locatie van de Montessorischool aan de Koekoeksbloem te realiseren, werd binnen de gemeente een projectgroep gestart om een woningbouwplan te ontwikkelen voor dit terrein. De Vereniging Buurtcomité Koekoeksbloem e.o. maakt zich in een brief aan het college zorgen om de invulling van deze locatie.

Door Hans Boot

De brief aan het college van 18 december 2022 verwijst eerst naar de opdracht aan de raad om op de voormalige locatie van de Montessorischool sociale- en middenhuurwoningen mogelijk te maken. Vervolgens stellen de bewoners dat het comité vorig jaar drie overleggen heeft gehad met de projectgroep, waarin is aangegeven wat voor de buurt belangrijke aandachtspunten zijn. In de eerste plaats verlangt men behoud van identiteit van de buurt, wat neerkomt op laagbouw, speelvelden en voldoende groen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor infrastructuur, parkeren en verkeersveiligheid, waarbij de fietsers worden genoemd die zich dagelijks verplaatsen via deze straat naar onder andere het Jac. P. Thijsse College. Ook wordt behoud van de biodiversiteit en bijzondere fauna belangrijk geacht. Tot slot pleit het comité voor een bouwhoogte van maximaal drie woonlagen met aandacht voor klimaat en hittestress.

Integrale visie

Wat het laatste punt betreft zouden er volgens de buurt tot nu toe alleen schetsen zijn gemaakt van een complex met tachtig tot honderd appartementen in hoogbouw van zes verdiepingen. Daaraan wordt toegevoegd dat de schaduwwerking van een dergelijk gebouw enorm is. De conclusie is dus dat zo’n complex niet in de buurt past.

Ook de te verwachten verkeersstromen van circa 425 extra motorvoertuigbewegingen per etmaal, met als gevolg meer uitlaatgassen en meer verkeersonveiligheid, baart het comité zorgen.

Aan het eind van de brief wordt aangedrongen op de totstandkoming van een integrale visie van een acceptabele herinrichting van het terrein en het uitwerken van varianten met een aanzienlijk kleiner bouwvolume en minder woningen met behoud van zoveel mogelijk bomen.

Tot slot verklaart de buurt zich bereid om haar ideeën nader toe te lichten.

Brief aan de raad

Uit de brief d.d. 26 januari die met een advies van het college aan de raad wordt voorgelegd, blijkt dat het college wordt gevraagd genoemde brief van de buurt te betrekken bij het voorstel voor het ruimtelijk kader Koekoeksbloem. De bewoners zullen dus nog even geduld moeten hebben om te horen of hun wensen worden ingewilligd. (Archieffoto: Hans Boot)