Buurtcomité Koekoeksbloem voelt zich niet gehoord

Castricum – Sinds de laatste inloopavond voor de herontwikkeling van de voormalige locatie van de Montessorischool aan Koekoeksbloem 55 is er volgens het buurtcomité bitter weinig gebeurd, behoudens het voorstel van het college om het gebouw tijdelijk te bestemmen voor de huisvesting van statushouders. Het comité dringt in een brief aan de gemeenteraad aan op een nieuw ontwerp voor woningbouw op deze plek.

Door Hans Boot

Buurtcomité Koekoeksbloem e.o. licht in haar brief van 31 januari jl. aan de raad, met afschrift aan het college, de bezwaren nog eens toe tegen de plannen voor tachtig tot honderd woningen in twee woontorens van zes en vijf woonlagen op bedoelde locatie. De buurt erkent dat er al jaren ook in Castricum dringend behoefte is aan meer woningen, maar stelt dat de achterstand voor de bouw van sociale- en middenhuurwoningen is gebleven of zelfs is vergroot en nu onder grote (rijks)druk wordt ingehaald. Daarnaast wordt er op gewezen dat de gemeente te maken heeft met factoren als behoud van biodiversiteit, klimaatadaptief, duurzamer bouwen en een demografische vergrijzing. Het comité verzoekt daarom de raad dringend deze punten te betrekken in de te maken afwegingen.

Verkeersveiligheid

Vervolgens wordt de raad verzocht oog te hebben voor de waarde die de identiteit van de wijk vertegenwoordigt. Ter illustratie wordt aangegeven dat woontorens van vijf en zes lagen een directe stedenbouwkundige dissonantie vormen met de in totaal 143 laagbouwwoningen in de bijna vijftig jaar oude groene, speelvriendelijke en autoluwe woonwijk. Ook noemt het comité de aanzienlijke toename van verkeersdrukte in de wijk als nadelig gevolg van het gepresenteerde plan en vraagt de raad om het vraagstuk verkeersveiligheid serieus en kritisch te onderzoeken. Eveneens maakt de buurt zich zorgen over een tekort aan groenvoorzieningen door de bouw van de torens en realisatie van parkeergelegenheid en bijbehorende infrastructuur en pleit men ervoor om in een beperkter aantal woningen een deel toe te wijzen aan senioren.

Details

De brief eindigt met de constatering dat het ‘opmerkelijk’ en ‘zeer zorgwekkend’ is dat er na maanden van verkenning nog geen varianten zijn uitgewerkt. Ook wordt gesteld dat het comité tijdens het raadsspreekuur van 11 december vorig jaar alternatieven heeft aangedragen die een realistischer omvang hebben en een flinke inbreiding mogelijk maakt met behoud van leefbaarheid en waardevolle identiteit van de wijk. Cees Dekker, secretaris van het buurtcomité, voegt daaraan toe: ,,Wij stellen maximaal veertig tot vijfenveertig woningen voor met een hoogte van drie bouwlagen. Van enige participatie is tot nu toe echter geen sprake geweest, dus wij voelen ons niet gehoord. Het lijkt erop dat op de komende informatieavond op dinsdag 5 maart hetzelfde plan wordt gepresenteerd, waarbij de bewoners hooguit hun mening kunnen geven over de details van de nieuwbouw als straatmeubilair, wat voor soort bomen etc.’’ (Afbeelding: aangeleverd)