Burgerinitiatief: meer perspectief voor gebruikers flexwoningen

Castricum – ,,De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken’, aldus een uitspraak van Aristoteles, geciteerd door Marjo Husslage. Zij is een van de mensen achter het burgerinitiatief waarmee men beoogt perspectief te geven aan de bewoners van flexwoningen, zoals die onder meer aan de Puikman staan.

Door Ans Pelzer

Het initiatief komt voort uit de actiegroep ‘Castricum voor iedereen’ die vorig jaar aandacht vroeg voor de woonsituatie van de bewoners. De petitie, gestart door de actiegroep, werd in korte tijd vijfduizend keer ondertekend. ,,Er wordt te weinig gedaan’’, aldus de actiegroep. Vandaar dit burgerinitiatief.

‘We doen al genoeg’

In hoofdlijnen trekt een meerderheid van de aanwezige raads- en of commissieleden de conclusie dat we al genoeg doen. Daar waren twee vergaderingen voor nodig. De meerderheid (Lokaal Vitaal, VVD, CDA en Forza!) was met het college van mening dat beloftes voor de toekomst verwachtingen wekken waardoor mensen teleurgesteld kunnen worden, zoals verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar het verwoordde.

Ziek van schimmel

In een bewogen bijeenkomst getuigde een vijftal bewoners over de slechte woonomstandigheden. Mensen krijgen psychische problemen door het gebrek aan perspectief en Ze worden letterlijk ziek van schimmel. Dat schimmels in woningen (ernstige) gezondheidsklachten kunnen veroorzaken is bekend. GGD ’s in Nederland adviseren daarover. Gemeenten zijn opdrachtgever van de GGD en hebben een wettelijke taak op het terrein van de volksgezondheid. En dat in toenemende mate. Naar analogie van het Nationaal Preventieakkoord worden ook lokale preventieakkoorden gesloten. Ook in het kader van het Bouwbesluit heeft de gemeente een rol wanneer schimmel- en vochtproblemen worden geconstateerd.

Wat vraagt het burgerinitiatief?

,,Een beetje perspectief en een plan. Het debat, wat in allerlei variaties gevoerd wordt over de situatie van deze groep mensen, komt steeds terug op het thema ‘Castricum heeft de voorrang voor statushouders afgeschaft’. Castricum is één van het handjevol gemeenten in Nederland die deze voorrang heeft afgeschaft. Het afschaffen van die voorrangsregel leidt nu tot een situatie waarin een politieke meerderheid geen boodschap heeft aan mensen die ernstig in de knel komen. Immers: ‘gelijke monniken, gelijke kappen.’ De uitgangssituatie van nieuwkomers en de mensen geboren en getogen in Castricum is verschillend. Gouden bergen beloven kan niet, dat zal iedereen begrijpen. Erkenning van het knellende probleem is echter wel een gouden brug.’’

Coalitie versus oppositie?

Op deze ‘regel’ werd voor dit onderwerp deze keer de uitzondering gemaakt. Naast de oppositiepartijen PvdA, D66 en de VrijeLijst stemde ook coalitiepartij GroenLinks vóór het burgerinitiatief. (Archieffoto: Bos Media Services)