Burgemeester Mans blijft nog zes jaar

De gemeenteraad van Castricum heeft besloten om Toon Mans voor te dragen voor herbenoeming voor een nieuwe ambtsperiode als burgemeester van de gemeente Castricum. Op 1 september 2017 verstrijkt de ambtstermijn van zes jaar van de burgemeester. Mans had al aangegeven graag in aanmerking te willen komen voor een nieuwe ambtstermijn. De aanbeveling wordt via de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.