BUCH-colleges stellen raden volledige ambtelijke fusie voor

 
Regio – De colleges van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) stellen hun vier gemeenteraden voor te kiezen voor een volledige ambtelijke fusie. Er werden drie varianten van samenwerken onderzocht. Daaruit bleek dat een volledige ambtelijke samenvoeging de meeste voordelen oplevert. De gemeenteraden nemen op 19 januari 2015 een besluit.

Op verzoek van de gemeenteraden zochten de vier colleges elkaar ruim een jaar geleden op om een mogelijke samenwerking te verkennen. Achterliggende redenen waren dat de BUCH-gemeenten worden geconfronteerd met toenemende behoeften als het gaat om snelheid, bereikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening en met complexere vragen van inwoners. Daarnaast komen er veel taken vanuit het Rijk op de gemeenten af. Dit betekent een opgave, waarvan de vier gemeenten denken dat ze gezamenlijk beter het hoofd kunnen bieden. Bovendien zien de gemeenten dat omliggende gemeenten door herindeling of ambtelijke fusie hun krachten bundelen. Elke gemeente blijft zelfstandig  met een eigen loket, gemeenteraad, college en een eigen burgemeester. Op dit moment kent Nederland Uit een financiële analyse blijkt dat een ambtelijke fusie structureel een flinke besparing oplevert. Op 2 december nemen de colleges een definitief besluit. Per 1 januari 2017 kan de fusieorganisatie van start gaan.