BUCH-colleges gaan aan de slag met aanbevelingen Berenschot

De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben gisteren de bestuursopdracht ‘We hebben elkaar nodig, we versterken elkaar’ vastgesteld. De colleges willen hiermee doorpakken en de aanbevelingen uit het rapport van Berenschot verder implementeren. Adviesbureau Berenschot heeft vorig jaar de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo geëvalueerd en hiervan een rapport opgemaakt.

Bij de ambtelijke fusie per 1 januari 2017 waren de doelstellingen: kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verder verbeteren, kosten beheersen, grip en gemeentelijke kleur (3k’s en 2 g’s). Aan de twee g’s is een derde g toegevoegd, de g van gezamenlijkheid. Het vaststellen van het grondstoffenplan en het programma Klimaat zijn hiervan de eerste resultaten. De colleges willen de gezamenlijkheid uitbreiden naar andere beleidsvelden. De gezamenlijkheid wordt nog niet gezocht in een bestuurlijke fusie. Daarnaast wordt de keuze over de huisvesting van de werkorganisatie uitgesteld. Het is belangrijk dat eerst wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de BUCH-werkorganisatie.

Optimaliseren

De vier colleges willen inzet plegen om de werkorganisatie te verbeteren en de kansen te grijpen die Berenschot aangeeft. Daarmee is een bewuste keuze gemaakt om de samenwerking tussen de vier gemeenten te continueren en te optimaliseren. Belangrijke elementen die hierbij worden genoemd: verschil in tempo moet mogelijk zijn, versnellen of vertragen moet kunnen. Er komen dienstverleningsovereenkomsten met elke gemeente. De gemeenten nemen een basispakket af, wat per gemeente kan worden aangevuld met ‘plustaken’. Verder staat in de bestuursopdracht dat wordt gecommuniceerd over de publieke meerwaarde van de werkorganisatie, dat er nog winst valt te behalen bij het optimaliseren van de ICT en dat de communicatie over het behalen van financiële en maatschappelijk doelen wordt verbeterd.

Bespreking door gemeenteraden

Deze bestuursopdracht is een opdracht van de vier gemeentebesturen aan de werkorganisatie BUCH. Vanavond worden de onderdelen uit de bestuursopdracht toegelicht aan de vier gemeenteraden tijdens een gezamenlijke raadsinformatieavond. (Foto: Bos Media Services)