Brandbrief strandexploitanten aan college

Wensen voor korte en lange termijn om te overleven

Castricum – De gezamenlijke strandondernemers staat het zeewater tot aan de lippen. In een brief aan burgemeester en wethouders die vorige week is verzonden, wordt de noodklok geluid en een dringend beroep gedaan om direct financiële hulp te verlenen. Ook willen de exploitanten uitstel van de door het hoogheemraadschap opgelegde verplaatsing van hun paviljoens.

De uiterst precaire situatie, waarin de eigenaren van de Nederlandse strandpaviljoens zich door de coronacrisis bevinden, is de laatste tijd uitgebreid in het nieuws geweest. Het was dan ook geen verrassing dat de Castricumse exploitanten hun problematiek in een brief van 16 april aan het college voorlegden, omdat de continuïteit van hun bedrijfsvoering in acuut gevaar is. In de brief komen de ondernemers eerst terug op de aankondiging van de gemeente van drie weken geleden van de implementatie van een pakket maatregelen, bedoeld om de ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. ,,Sindsdien is het stil geworden en stapelen de problemen zich op, waardoor er om directe aandacht en opvolging wordt gevraagd”, luidt de noodkreet.

Economische en maatschappelijke gevolgen

De ondernemers wijzen er op dat de horeca door de directe oplegging tot sluiting per 15 maart veel harder getroffen is dan veel andere branches. Daarbij stellen zij dat er voor de rest van het jaar een omzetdaling van 50% wordt verwacht. Ook wordt gezegd dat de plannen voor een 1,5-meter-maatschappij verstrekkende gevolgen heeft voor de inrichting van de paviljoens en de bediening. Verder wordt geconstateerd dat de eenmalige gift van 4000 euro van de overheid de loonkosten misschien nog twee maanden kan overbruggen, maar langer ook niet.

Als er niet snel wat gebeurt, zullen de gevolgen van de crisis volgens de ondernemers nog jarenlang zichtbaar blijven op het Castricumse strand. Zij merken op dat de werkgelegenheid niet alleen terugloopt, maar dat de maatschappelijke impact nog veel groter zal zijn. “Castricum kan zich niet langer presenteren als aantrekkelijke bestemming voor vakantiegangers”, aldus de verontruste exploitanten.

Plannen voor korte en lange termijn

Om te overleven stellen de ondernemers het college een aantal plannen en voor. Voor de korte termijn is het verzoek onder andere om geen pacht in rekening te brengen over dit jaar en vrijstelling te verlenen van de gemeentelijke heffingen en belastingen. Om na de ‘unlock’ te kunnen herstellen hebben de exploitanten zes wensen. Ze willen de ruimte krijgen voor meerdere uitgifteloketten, meer ruimte om tafels en stoelen te plaatsen en aangepaste sanitaire voorzieningen. Ook willen ze flexibel kunnen zijn in de openingstijden en vrijstelling van de pacht voor 2021 en 2022. De belangrijkste wens is dat er uitstel wordt verleend van de door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier opgelegde verplaatsing van de paviljoens.

Tot slot wordt er in de brief nog een pleidooi gehouden voor de gebruikers van de strandhuisjes. Specifiek voor deze doelgroep wordt gevraagd geen toeristenbelasting in rekening te brengen, vrijstelling van afval- en rioolrechten en toestemming om de huisjes aan het einde van het seizoen langer te laten staan. Omdat de nood zo hoog is roepen de ondernemers het college op om uiterlijk 20 april inhoudelijk op hun brandbrief te reageren. (Tekst: Hans Boot)

Op de foto:
De paviljoens in betere tijden. (Foto: Hans Boot)