Bovenbouw Visser ’t Hooft bezoekt gemeentehuis

Castricum – Op kindcentrum Visser ‘t Hooft wordt thematisch gewerkt. Dit houdt in dat de vakken natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en begrijpend lezen geïntegreerd zijn binnen de thema’s. Ook aspecten van het vak taal komen terug in de thema’s. Alle kerndoelen van deze vakken zijn vertaald in een themacyclus van drie jaar, dus in drie jaar worden alle doelen van deze vakken aangeboden. In de afgelopen zes weken was het thema voor de bovenbouw: ‘Wat is macht?’

Er is gewerkt aan de onderwerpen democratie, monarchie, vrijheid, gelijkheid, rechten, regering, parlement en gemeentebestuur. Het thema leende zich goed voor rijke teksten, mooie onderwerpen voor een gesprek, interessante onderwerpen voor een discussie of een debat en gave boeken om verhalen uit te lezen. Tijdens het thema zijn drie raadsleden van de gemeenteraad op bezoek geweest in de klassen. In hun eigen tijd wilden ze komen vertellen over hun werk als raadslid. Dit gaf een mooi inkijkje in wat een gemeenteraad nou eigenlijk is en wat je doet als raadslid. Het thema werd geweldig afgesloten in de raadszaal van het gemeentehuis.

In deze ruimte voelden de kinderen zich belangrijk achter de tafels met professionele microfoons. Als je dan praat, ben je op vijf grote schermen te zien; wat een beleving! In de klassen waren twee raadsleden gekozen, die namens de klas het woord mochten voeren in de raadszaal. Die kinderen hadden een standpunt – een verbetering voor de school – met argumenten bedacht die ze mochten uitspreken. Hier werd vervolgens een debat over gevoerd en er mocht gestemd worden met rode en groene bordjes of je voor of tegen was. Het was een mooie afsluiting van het thema en dat de raadszaal gebruikt mocht worden, maakte dit extra bijzonder en heel ‘echt’! (Foto: aangeleverd)