Bouwterrein of ijsbaan?

Castricum – Tot de Kerst is hard gewerkt om het gebied Zanderij-Zuid bouwrijp te maken voor de 103 woningen die daar moeten verrijzen. De opstallen van de vroegere veiling en later Kaptein Kaas zijn gesloopt en er is veel grond afgegraven. Ook deze locatie ontkwam echter niet aan de vele regenbuien en wateroverlast van de laatste weken, zodat het bouwterrein eerder lijkt op een ijsbaan. Van schaatsen op deze plek zal het waarschijnlijk niet komen, omdat mag worden verwacht dat de bouwbedrijven sinds de hervatting van hun werkzaamheden het nodige hebben gedaan om het overtollige water weg te pompen. (Tekst en foto: Hans Boot)