Bouw 48 sociale huurwoningen Duin en Bosch kan eindelijk starten

Castricum – Een commissievergadering zal zelden zo kort geduurd hebben als die van 23 september. Daarin behandelde men de herziening van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de 48 sociale huurwoningen op de locatie De Clinghe van landgoed Duin en Bosch. Binnen twintig minuten gingen alle fracties daarmee akkoord.

Door Hans Boot

De procedure vanaf het eerste ontwerp voor de betreffende woningen heeft zo’n vier jaar in beslag genomen. Nu kan dan toch eindelijk de vlag uit bij opdrachtgever Kennemer Wonen. Omdat nu vrijwel alle hobbels zijn genomen, waren alle fracties het unaniem met elkaar eens over de vaststelling van het ‘Bestemmingsplan Duin en Bosch 1e herziening’ en het verlenen van de omgevingsvergunning voor de 48 woningen, waar een groot deel van woningzoekend Castricum reikhalzend naar uitkijkt.

Diverse raadsleden blikten nog even terug op de moeizame weg die dit project heeft moeten volgen. Harold Ebels (D66) vroeg zich nog wel af of al die stappen echt nodig zijn voor deze besluiten kunnen worden genomen. De partij was wel blij dat er nu een deugdelijk dossier ligt en aan alles is voldaan. Dus zijn conclusie was: ‘Gaan met die banaan!’ Willem Laan van GDB stelde ook dat zijn fractie na achttien rapporten zo spoedig mogelijk wilde starten, hetgeen door de uitspraak ‘heien!’ van Gerrit Krouwel (VVD) werd bekrachtigd.

Veiligheid

De overige fracties stemden ook met het raadsvoorstel in, waarbij lovend over het ontwerp werd gesproken. Mariska Tauber (CKenG) wilde nog wel even kwijt dat haar partij nog steeds niet helemaal gelukkig was met de locatie (Vlek G). Ze vroeg hoe de veiligheid voor de toekomstige bewoners kan worden gewaarborgd. Dit in relatie tot mogelijke drugsoverlast, waarover CKenG in juni van dit jaar schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld. Het onderwerp komt overigens weer terug in de commissie van 7 oktober.

Gerard Brinkman (GroenLinks) plaatste nog een kanttekening bij de parkeernorm van 1,2 per woning en was benieuwd hoe de toewijzing straks gaat uitpakken, omdat 65-plussers, die een eengezinshuurwoning achterlaten, voorrang hebben.

Verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar was blij dat college en raad er samen uitgekomen waren. Hij verwachtte dat ‘de veiligheid eerder zou toenemen als de bevolking diverser wordt’. Bovendien zei hij ‘dat het college alle aandacht heeft voor het garanderen van veiligheid in dit gebied en dat de burgemeester daar bovenop zit’.

Op voorstel van Leo van Schoonhoven (Fractie van Schoonhoven) werd het voorstel meegenomen naar de raadsvergadering van dezelfde avond. De raad stemde daar unaniem mee in. De twee onderdelen worden nu als één besluit ter visie gelegd voor beroep bij de Raad van State. Als er geen kink meer in de kabel komt, wordt de start bouw in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. (Afbeelding: aangeleverd)