Boswachter Ronald Slingerland (52): ‘Ander mens geworden door dit vak’

Castricum – ,,Ja’’, grinnikt Ronald. ,,Ik ben van groen en blauw. Groen staat voor de natuur, het duingebied en blauw voor drinkwater. Die combinatie is echt mijn passie geworden. Groen en het duin zit in alle hoofden en harten van boswachters. Schoon drinkwater is de verantwoordelijkheid van een andere afdeling binnen PWN. Door goede samenwerking lukt het om afstemming te vinden tussen beide belangrijke waarden. En zo is het weer van ons allemaal.’’

Door Ans Pelzer

Ronald: ,,De kern van het bedrijf is drinkwatervoorziening. Schoon drinkwaters is een eerste levensbehoefte. In de praktijk vindt afstemming plaats tussen de afdelingen van drinkwater en natuur. Ik werk in een groot infiltratiegebied voor drinkwater. Als er ergens in het duin gewerkt wordt, willen we daar vanuit groen bij betrokken zijn. Dan kijken we wat de minste schade voor het kwetsbare duin oplevert. Die samenwerking tussen blauw en groen is echt supergaaf. Tegenwoordig nemen we de hydroloog (deskundige op het gebied van de waterkringloop) mee het duin in en kijken we samen waar en hoe werkzaamheden voor de drinkwatervoorziening gaan plaatsvinden.’’

In details

,,Vijftien jaar geleden was dat minder. Dan werd je verrast door werkzaamheden aan de drinkwatervoorziening. Nu kijken we ver van tevoren of er vogels broeden en of de zandhagedissen er zijn. We werken samen en doen dan meer dan de wet verplicht. Natuurbeheer zit ‘m in de details. Een plusje voor de natuur is meegenomen. Orchideeën bijvoorbeeld zijn heel kwetsbaar. Met verkeerd beheer of graafwerk raak je die kwijt. Als ze op een bepaalde plaats verdwijnen proberen we op een ander plek uitbreiding voor orchideeën te krijgen.’’

Kwetsbaar gebied

,,We adviseren bij werkzaamheden om in een minder kwetsbare tijd te werken of soms om op bepaalde plekken geen auto of een kraan neer te zetten omdat het kwetsbaar gebied is. Ik vind het een onwijs gaaf vak. De projectleiders van blauw zien ons graag komen. Als er een waterleiding vervangen moet worden vragen ze altijd of ik even kom kijken. Zo proberen we kwetsbare soorten in het duin te beschermen. En mee te werken aan het zuiveren van zo’n mooi product, drinkwater.’’

Passie voor natuur

,,Vijftien jaar zit ik nu in het vak. Via allerlei omwegen kwam ik hier terecht. Ik wist vroeger niet wat ik wilde worden, het werd administratief medewerker en grafisch vormgever. Maar het was allemaal niet naar mijn zin. Daarop ben ik naar een arbeidspsycholoog gestapt. Ik had geen idee wat ik wilde doen. Daaruit bleek wel een passie voor natuur en het kwartje viel. Ik ben toen met mijn vriendin naar allerlei open dagen gegaan. Daar heb ik echt van genoten: alles wat ik zag en hoorde. Puur op gevoel ben ik natuurbeheer in Delft gaan doen. Ik was niet meer de jongste dus ik heb het zonder studiefinanciering of wat dan ook gedaan. Daar begon de mooiste tijd van mijn leven. Ik dacht dat ik niet kon leren, maar in Delft bleek wat anders. Gedurende de studie in Delft heb ik vier jaar niet gewerkt en had dus geen inkomen. Maar het was de beste investering die ik in mijn hele leven gedaan heb. Ik kan dat iedereen aanraden. Investeer in jezelf.’’

Afwisselend werk

,,Het werk als boswachter is afwisselend en ik doe het met passie. Ik ben er een ander mens door geworden. Het is druk met allerlei projecten en mijn dag kan zomaar veranderen. Feesten, een brand of zwervers… Ik werd boswachter met een bepaald idee. Maar niemand heeft ooit echt uit kunnen leggen wat het vak inhoudt. Nu snap ik het beter omdat het echt van alles is. Afwisseling, uitdaging en passie.’’

Op de foto:
Ronald Slingerland met Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, in het duingebied. (Foto: aangeleverd)