‘Bospercelen Duin en Bosch terug naar gemeente’

Een drietal bospercelen op het terrein van Duin en Bosch moet worden overgedragen aan de gemeente Castricum. Dat vindt het CDA. Nu zijn de deelgebieden nog in handen van Parnassia Groep, dat het eigenlijk niet wil beheren.

In de gebiedsontwikkeling van Duin en Bosch is het behoud van ‘de parkachtige omgeving en het borgen van natuur’ een belangrijk uitgangspunt. Het gebied aan de westzijde is inmiddels overgedragen aan PWN.

‘Niet investeren’
De percelen aan de oostzijde en de drie deelgebieden behoren toe aan Parnassia. Die partij heeft eerder aangegeven dat het beheren van bos en natuurgebieden niet bij haar doelstelling hoort en wil daarin niet investeren.

Geld vrij maken
Het CDA wil dat Parnassia het geld dat nog gereserveerd is voor onderhoud aan de gemeente overdraagt. Het college kan dat aanvullen zodat permanent onderhoud mogelijk is, stelt het CDA. Donderdag wordt de motie in de raad behandeld.