Bomen planten in herdenkingsbos voor overleden kinderen

Regio – Op 16 maart organiseert het Bos der Omarming op de locatie Geestmerloo weer een boomplantdag. Ouders kunnen dan ter herdenking een boom planten voor hun overleden kind(eren). Er zijn zeven bomen om uit te kiezen, elk met hun eigen betekenis en symboliek. Dat zijn de els, de haagbeuk, de wilg, de zoete kers, de linde, de iep en de berk.

Op de boomplantdag zijn naast de ouders ook vrienden en familie welkom. Bij binnenkomst klinkt mooie livemuziek. We starten met koffie of thee met wat lekkers en limonade voor de meegekomen broertjes en zusjes. Dan volgt een welkomstwoord met uitleg over het programma en het planten van de boom. Aansluitend krijgen de families de bomen uitgereikt en gaat het in optocht naar de plantvakken in het Bos. Onze groenman Rob begeleidt het planten, zodat de bomen goed de grond in gaan. Daarna worden op het Labyrint de namen genoemd van alle kinderen voor wie een boom geplant is, terwijl de broertjes en zusjes bellen ‘naar de hemel’ blazen. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en herinneringen ophalen, wederom met koffie, thee of warme chocolademelk.

Troostrijk

De families ervaren het planten van een boom als heel troostrijk. Een deelnemende ouder reageerde na afloop van een eerdere boomplantdag als volgt: ,,Hiermee wil ik nog eens benadrukken hoe blij wij zijn dat jullie dit allemaal doen. Het verzorgen van het bos, het maken van de nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te houden, het verzorgen van nieuwe boomplantdagen, fantastisch gewoon. Wij zijn zelf heel erg blij met de boom voor ons zoontje. Als we redelijk in de buurt zijn van het bos, gaan we er altijd even kijken. En we vinden het ook fijn, dat het bord, met alle namen erop voor wie de bomen bestemd zijn, er nu staat. Het is een prachtig monument. Onze zoon staat daarop vermeld met al zijn doopnamen, dat is iets wat met name mijn man heel blij maakt.’’

Informatie

Kijk op https://hetbosderomarming.nl voor meer informatie en het aanvragen van een boom. Eventuele vragen graag naar info@hetbosderomarming.nl sturen. Een boom aanvragen kan tot en met 16 februari. Er is financiële ondersteuning mogelijk voor ouders die de boom (niet helemaal) kunnen betalen.