Bomen op Duin en Bosch gekapt zonder vergunning

Castricum – Vorige week hebben de lezers van deze krant kennis kunnen nemen van het plan voor 48 servicewoningen en een herberg voor zorg op landgoed Duin en Bosch. De locatie raakte donderdag in opspraak toen eigenaar Parnassia Groep zonder toestemming van de gemeente er drie bijzondere bomen kapte. Daartegen is aangifte gedaan.

Door Hans Boot

De drie illegaal gekapte bomen staan volgens een persbericht van de gemeente op de plaats waar zorgwoningen en woningen van het plan Duynpark zijn gepland. De gemeente en de eigenaar waren in gesprek over de status van deze bomen. Het gaat om een plataan, een beuk en een eik. De gemeente laat verder weten: ,,Bij de bouwprojecten op Duin en Bosch wordt een lijst gehanteerd, waarop alle bijzondere bomen staan die worden beschermd. De drie gekapte bomen maakten onderdeel uit van deze lijst. Ze genoten dus bescherming. Parnassia Groep was daarvan op de hoogte.”

Aangifte

Dankzij oplettende omwonenden werd deze kap in de openbaarheid gebracht. Dat gebeurde via foto’s en teksten die op de Facebook-pagina ‘Je bent Castricummer als…’ werden geplaatst. Uit het persbericht blijkt ook dat de gemeente het hierbij niet laat zitten. Vrijdag 2 april is aangifte gedaan van de vermeende illegale bomenkap. Naar aanleiding hiervan zijn de bestuurlijke gesprekken met Parnassia Groep opgeschort. Daaraan wordt toegevoegd: ,,De gemeente is van mening dat als je als partijen in gesprek bent over woningbouw en de bescherming van bomen, één van de partijen niet eigenstandig kan beslissen om bomen te kappen. In dit soort vraagstukken trek je gezamenlijk op. Parnassia Groep heeft zich aan deze gezamenlijkheid onttrokken. Daardoor is de bodem onder het bestuurlijke vertrouwen op dit moment weggeslagen.”