Boek over natuur van Oer-IJ-gebied

Castricum – In de groene driehoek tussen Zaanstad, Velsen en Alkmaar ligt het Oer-IJ-gebied; ingeklemd tussen drie verstedelijkte regio’s. Verrassend genoeg is de natuur in Nederland nergens zo gevarieerd als hier. Over het bijzondere landschap en de flora en fauna die daar bij horen is op initiatief van Stichting Oer-IJ een boek verschenen. Bedoeld om een breed publiek daar kennis mee te laten maken. Op vrijdag 24 mei wordt het eerste exemplaar officieel uitgereikt aan gedeputeerde Rosan Kocken tijdens een bijeenkomst voor genodigden in bezoekerscentrum De Hoep.

Tot aan het begin van de jaartelling stroomde een noordelijke tak van de Rijn via Amsterdam richting Castricum, om daar in zee uit te monden. Door de aanwezigheid van die inmiddels verdwenen rivier is een zeer divers en uniek landschap ontstaan. Met veenweides, strandvlaktes, polders, duinen, strandwallen en een stroomgebied vol rivier- en zeeklei. Die afwisseling heeft in de loop der eeuwen voor een groot aantal biotopen gezorgd, elk met zijn eigen specifieke flora en fauna.

Kennisdocument als basis

Eerder schreef bioloog Bart Korf namens Stichting Oer-IJ voor politiek en bestuur al een ‘kennisdocument’ om duidelijk te maken hoe bijzonder de natuurwaarden hier zijn. Die gedetailleerde inventarisatie en beschrijving was de basis voor het nu verschenen publieksboek. Voor de diverse hoofdstukken is een keur aan gastschrijvers uitgenodigd die vanuit hun vakgebied voor specialisten kunnen doorgaan. In het boek staan veel illustraties, luchtfoto’s en speciaal voor de uitgave zijn verhelderende kaarten gemaakt.

Het afsluitende hoofdstuk gaat in de op de toekomst en beschrijft een scenario waarbij men behoud en versterken van natuurwaarden in het Oer-IJ-gebied kan combineren met het zoeken naar oplossing voor klimaatverandering, verstedelijking, recreatiebehoeften en een natuur inclusieve landbouw. Hoe bijzonder flora en fauna zijn, ervaren de lezers zelf wanneer ze een bezoek brengen aan de ‘hotspots’ die apart in het boek zijn opgenomen. Ze linken met de website www.oerij.eu waar die specifieke pareltjes nader worden toegelicht met tekst en een routekaartje.

Waar te koop?

Het boek is te koop bij archeologiemuseum Huis van Hilde en bezoekerscentrum De Hoep. Bestellen via www.oerij.eu is ook mogelijk. (Foto’s: Stichting Oer-IJ)