Boek ‘Invasie 1799’ gaat over een vergeten oorlog

Foto boven:
Auteur Bob Latten overhandigt het eerste exemplaar van ‘Invasie 1799; Onheil over Noord-Holland’ aan wethouder Ron de Haan. (Foto: Henk de Reus)

Castricum – Op 6 oktober 1799 vond er in en rond Castricum een veldslag plaats waarbij een Brits-Russische troepenmacht het uiteindelijk moest afleggen tegen het Frans-Bataafse leger. Het was de laatste en tevens beslissende veldslag in een reeks van vijf die zich over heel Noord-Holland uitstrekten. Auteur Bob Latten verdiepte zich samen met twee collega’s in de oorlog die van 27 augustus tot 6 oktober duurde en schreef hierover het boek ‘Invasie 1799; onheil over Noord-Holland’. De feestelijke presentatie van het boek vond afgelopen vrijdag plaats in het gemeentehuis.

Door Henk de Reus

Bob Latten legt uit waarom werd besloten het boek te schrijven. ,,Deze geschiedenis is voor veel mensen onbekend en door anderen vergeten of verzwegen. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van deze geschiedenis omdat dit belangrijk is voor het historisch besef. Als je aan een willekeurige inwoner uit Almaar, Groet, of Schagerbrug vertelt dat ruim tweehonderd jaar geleden meer dan 40.000 Britten en Russen het vredige platteland overstroomden en in bloedige gevechten met een zelfde aantal Bataven en Fransen alles wegmaaiden wat voor hun voeten kwam zal hij je glazig aankijken. Toch is dat precies wat er in de stormachtige late zomer en herfst van het jaar 1799 gebeurde. Bij elkaar sneuvelden er talloze soldaten. Er worden nog altijd sporen uit die tijd aangetroffen, zoals de stoffelijke resten van een Russische soldaat in de duinen tussen Bergen en Schoorl in 2018.

De slag bij Castricum in 1799, in beeld gebracht door Arnoldus Lamme (1771-1856). Het schilderij hangt in de raadszaal in het gemeentehuis van Castricum. (Foto: aangeleverd)

Lange weg

Latten en zijn medeauteurs Rob Janssen en John Grooteman werkten drie jaar aan de totstandkoming van het boek. Het kostte veel moeite om alle puzzelstukjes bij elkaar te zoeken en om te zetten in een boek dat in woord en beeld de geschiedenis van een hele provincie beschrijft. Grooteman: ,,We hadden al veel gegevens verzameld over de krijgsheren van toen. Echter een afbeelding van de bevelhebber van het Russische leger, Johann Hermann von Fersen, opperbevelhebber van een legermacht van maar liefst 18.000 Russische soldaten, ontbrak. We zochten hierover per e-mail contact met de Hermitage in St. Petersburg. In eerste instantie gaf men aan de geschiedenis niet te kennen, maar toen wij erover vertelden en in het Russisch vertaalde teksten met etsen toestuurden raakte men erg geïnteresseerd en ging men driftig op zoek. Uiteindelijk kwam er een prachtige prent van de bevelhebber boven water. Wat opviel was dat de medewerkers van de Hermitage zich vereerd voelden omdat wij in hun geschiedenis geïnteresseerd waren. Ze waren erg aardig en verleenden alle medewerking. Ik heb de e-mailuitwisseling bewaard en koester deze.”

Het boek ‘Invasie 1799’ dat Een vergeten oorlog beschrijft. (Foto: aangeleverd)

Levendig verslag

Het boek ‘Invasie 1799; Onheil over Noord-Holland’ beslaat 282 pagina’s. Het is een levendig verslag van deze vergeten gebeurtenissen. Dit komt vooral omdat het verhaal licht gedramatiseerd is. Dat betekent hier echter niet meer dan dat, naast non-fictieve, enkele fictieve ooggetuigen het verhaal vertellen. Die verhalen blijven zo dicht mogelijk bij de feiten. Het boek is in hardcover uitgevoerd en bevat tal van prachtige foto’s, tekeningen en situatieschetsen. Het is een lust voor het oog en een must voor degenen die in de historie van deze omgeving geïnteresseerd zijn.

Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Laan en bij de boekhandels in de regio (ISBN nummer 9 789082714289). Het kan ook via info@invasie1799.nl besteld worden.