Boa’s worden uitgerust met handboeien

Castricum – De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeente Castricum worden vanaf 1 maart uitgerust met handboeien. De maatregel volgt op het uitbreiden van de bevoegdheden van de boa’s begin dit jaar.

Sinds 1 januari hebben boa’s in het hele land de bevoegdheid gekregen om te handhaven bij bepaalde verkeersovertredingen. Het gaat om bellen en appen op de fiets, lopen en fietsen door rood licht en fietsen zonder licht. Met deze extra bevoegdheden kunnen boa’s effectiever optreden. Handhavers spelen zo een steeds belangrijker rol in de leefbaarheid en veiligheid op straat. Tijdens het uitvoeren van hun werk krijgen ze ook steeds vaker te maken met agressie en geweld. De risico’s wijken daarbij niet af van die van de politie.

Groter gevoel van veiligheid

De uitbreiding van bevoegdheden van boa’s en de stijgende agressie waren voor de burgemeester van Castricum aanleiding om te besluiten dat boa’s handboeien gaan dragen. Daarvoor is een zorgvuldige afweging gemaakt. Mede door het uitgestrekte werkgebied kunnen boa’s bij een dreiging of escalatie de komst van de politie soms niet afwachten. Door meer bevoegdheden om in te grijpen, kunnen de boa’s zelfstandiger, professioneler en met een groter gevoel van veiligheid werken. (Foto: Hans Boot)