Bijzondere vondst Muttathara: brief van Mussert in boek

Castricum – In kringloopwinkel Muttathara werden Wim Noom en Henk de Smet onlangs verrast door een kopie van een brief van NSB-leider Anton Mussert in een geschonken boek aan te treffen. Zij schakelden daarvoor het NIOD in.

Door Hans Boot

Als je als vrijwilliger actief bent voor kringloopwinkel Muttathara op de Castricummer Werf, dan loop je de kans om tot opmerkelijke ontdekkingen te komen. Dat vertelt Wim Noom: ,,Sinds 2013 ben ik verbonden aan deze winkel en naast acht jaar secretaris ben ik vanaf dat jaar vrijwilliger bij de boekenafdeling en controleer de boeken die zijn geschonken. Dan maak je af en toe bijzondere dingen mee. Zo kwam ik in 2014 in een boek acht bankbiljetten van 250 gulden tegen. Daar zat een persoonlijk briefje bij, waaruit bleek dat iemand dat geld had nagelaten aan een familielid of een bekende, maar dat nooit bij de begunstigde terecht is gekomen. Wij hebben het geld toen bij de Nederlandse Bank gebracht en vervolgens is het overgemaakt in euro’s en in onze goededoelenpot gestort.’’

Bijbel

Ruim drie weken geleden stuitte Wim op een brief d.d. 28 maart 1946 van Anton Mussert, de NSB-leider die op dat moment vastzat in de strafgevangenis van Scheveningen in afwachting van zijn doodvonnis. Nadat de brief was gevonden, werd freelancemedewerker Henk de Smet geraadpleegd voor verder onderzoek. Over zijn functie zegt hij: ,,Ik krijg alle bijzondere en antiquarische boeken in handen om te beoordelen naar waarde en soms ga ik ook na of die belangrijk kunnen zijn voor bepaalde families die ik dan probeer te traceren. Zo heb ik een keer een oude bijbel, afkomstig van een huwelijksvoltrekking, bezorgd bij een kleindochter van het huwelijkspaar die er erg blij mee was.’’

Serieus

Over de brief van Mussert, die gericht was aan minister president Schermerhorn, kunnen de heren melden: ,,Het exemplaar in het boek was niet het origineel, maar wel een heel duidelijke kopie. In die tijd waren er natuurlijk nog geen kopieerapparaten. Mussert liet de brief echter overtypen door medegevangenen met als doel de kopieën te verspreiden om zichzelf in een beter daglicht te stellen.’’

De medewerkers van de kringloopwinkel namen spoedig contact op met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). ,,Het instituut beschikte over een kopie van dezelfde brief, maar die was in minder goede staat en dus was men zeer content met onze gift’’, aldus Wim.

Tot slot belicht Henk nog een ander aspect van de recente gebeurtenis: ,,Ik vind het belangrijk dat de schenkers van Muttathara zien dat we heel serieus omgaan met de inbreng van boeken.’’

Op de foto:
Wim Noom (links) en Henk de Smet tonen de brief van Mussert. (Foto: Hans Boot)