Bijna 20.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding

Castricum – Dankzij de grote inzet van ongeveer 240 collectanten in Castricum, Bakkum, Akersloot en Limmen werd vorige week tijdens de huis-aan-huiscollecte voor KWF Kankerbestrijding het mooie bedrag van € 19.923 bijeengebracht. Vergeleken met vorig jaar, toen de opbrengst € 19.874 was, is dit een zeer mooi resultaat. Zeker omdat in deze coronatijd voor de collectanten een speciaal collecteprotocol gold.

In de kern Castricum/Bakkum werd € 11.542 opgehaald, in Limmen € 3.365 en in Akersloot € 3.385. De mogelijkheid om via een QR-code op de collectebus een bijdrage te leveren werd ook goed benut. Dat leverde nog eens € 1.631 op. De plaatselijke KWF-afdeling dankt alle inwoners voor hun bijdrage aan deze collecte. Zij steunen hiermee de doelstellingen van KWF. Met de opbrengst van de landelijke collecte kan KWF nog meer investeren in wetenschappelijk onderzoek en deskundige begeleiding van kankerpatiënten. Het oogmerk daarbij is minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

Wie de collectant heeft gemist en alsnog KWF financieel wil steunen kan een storting doen op rekening NL23RABO 0333 7779 99 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Mensen die op een andere manier een waardevolle bijdrage willen leveren aan de strijd tegen kanker, bijvoorbeeld als collectant of wijkhoofd bij KWF-Castricum, zijn ook welkom. Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling Tonny Hendriks (0251 650547 / 06 23815765 / ajchendriks@casema.nl). (Foto: Pixabay)