Bijentelling verlengd door lage temperaturen

Castricum – Afgelopen weekend vond de zesde nationale bijentelling plaats. Helaas lieten weinig bijen zich afgelopen weekend zien. Reden: de lage temperaturen. Het tellen is belangrijk omdat meer dan de helft van de 360 bijensoorten bedreigd of verdwenen is.

Oorzaken zijn onder andere het gebruik van pesticiden, de intensieve landbouw, het verdwijnen van leefgebied, ziektes, elektromagnetische straling en windmolens Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. Zo wordt 80 procent van onze eetbare gewassen en bijna 90 procent van onze wilde planten bestoven door bijen en andere insecten. Door het tellen van bijen kunnen we zien waar de verschillende bijensoorten in Nederland voorkomen en of die aantallen toe- of afnemen. U kunt de bij helpen door vaste planten in uw tuin op te nemen. Bijen zijn onder meer gek op lavendel, korenbloem, lupine, zonneoog, marjolein, blauwe knoop en longkruid. Insectenhotels zijn ook geliefd bij bijen. Het tellen van de bij is met een week verlengd. U kunt dus nog meedoen. Een telformulier vindt u via www.nationalebijentelling.nl. (Tekst en foto: Henk de Reus)