Bijeenkomsten voor jongeren met ASS

Castricum – Welzijn Castricum organiseert iedere maand een activiteit voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of jongeren die het lastig vinden om sociale contacten te leggen. Jongerenwerkers Kim en Romy regelen elke maand iets leuks. Denk aan samen koken, spelletjes doen, een bingo of iets creatief doen. Een gezellige weekendactiviteit met een kleine groep waarbij de deelnemers ook andere jongeren leren kennen.

De bijeenkomsten vinden iedere tweede zaterdag van de maand plaats. Jongeren onder de 18 jaar treffen elkaar om 16.30 uur, voor jongeren vanaf 18 jaar start de bijeenkomst om 19.00 uur. De ontmoetingen vinden plaats in gebouw De Landbouw aan de Dorpsstraat 30. Vooraf plant men eerst een kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) in om te bekijken of dit passend is. De jongeren leren dan de locatie en de jongerenwerkers alvast kennen. Via jongerenwerk@welzijncastricum.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.