Bijeenkomst Nationaal Zorgfonds: Van wantrouwen naar samenwerken

Maandag 12 december waren psychiater Cobie Groenendijk en radioloog Lewi Vogelpoel gast in De Burgerij in Limmen op verzoek van de Castricumse SP-afdeling om informatie te geven over het Nationaal Zorgfonds. Beide artsen hebben uiteengezet waarom zij zich achter het Nationaal Zorgfonds hebben geschaard en waarom zij het noodzakelijk vinden dat het huidige stelsel wordt gewijzigd.

Marieke Kooter, raadslid SP Castricum, vertelt: ,,Beide artsen gaven aan zich ernstig zorgen te maken over de marktwerking in de zorg. De gevolgen van het eigen risico hebben allebei gemerkt in de praktijk. Bijvoorbeeld een patiënt die kwam voor radiologisch onderzoek. Gelukkig kwam ze op tijd, er werd een tumor gevonden. Zij vertelde dat ze het onderzoek had willen uitstellen tot ze ontdekte dat ze het eigen risico al helemaal had betaald. Als zij nog een paar maanden had gewacht om financiële redenen, dan had ze het waarschijnlijk niet meer gered.” Er werd ook gesproken over toegenomen bureaucratie. Marieke: ,,De rekening voor die uren bureaucratie komt bij de patiënt te liggen, niet bij de zorgverzekeraar. De zorg wordt duurder als zorgverleners een derde van hun tijd per patiënt moeten besteden aan papierwerk ter controle van hun werk. Die controle, daar zit een angel in. Controle is gebaseerd op wantrouwen. Coby Groenendijk vertelde dat wantrouwen onder je huid gaat zitten. Terwijl de zorg juist gebaat is bij vertrouwen.”

Uiteraard kwam ook de vraag aan bod of het Nationaal Zorgfonds wel te betalen is. ,,Schaf het overstapcircus, het onnodige deel van de bureaucratie, en alle reclame-uitingen af en je bent al een heel eind”, aldus Marieke. ,,Belangrijk is het ook om de onderhandelingspositie tegenover de farmaceutische industrie te verstevigen want medicijnen zijn hier vaak duurder dan in andere landen. Lewi noemde ook nog de tien miljard die verzekeringsmaatschappijen achter de hand hebben. De transitiekosten zelf zijn ook heel hoog, verzekeraars kunnen hiervoor naar de rechter om de kosten hiervan te claimen. Die tien miljard kan bij een private partij belanden. Waarom laten we onszelf zo gijzelen door deze partijen? Er  zijn secundaire en tertiaire gevolgen van de marktwerking te noemen die niet meegerekend worden bij het berekenen van de kosten van de zorg. Maar ze zijn er wel. En zoals Lewi Vogelpoel zei: ‘Je hoeft geen groot licht te zijn om te vertellen wat er gaat gebeuren als je van de ene kant minder bedden wilt in ziekenhuizen, instellingen en verzorgingshuizen, en aan de andere kant bezuinigt op de zorg.’ We willen de zorg weer terug in de publieke sfeer. ‘Laten we gaan van wantrouwen naar samenwerken’, besloot Cobie Groenendijk haar betoog.” Op de foto v.l.n.r.: Cobie Groenendijk, Petra Gazendam, voorzitter SP-Castricum, Lewi Vogelpoel.