Bijbelverzen in het licht van de oude Joodse bruiloftsceremonie

Castricum – Daniël ter Maten verzorgt op zondag 26 maart om 15.00 uur in de dorpskerk de braamboslezing. Deze lezing gaat over Bijbelverzen in het licht van de oude Joodse bruiloftsceremonie.

Hoewel er nog veel gebruiken terug te vinden zijn in onze kerkelijke huwelijksvoltrekking van de traditionele Joodse bruiloft, zijn niet alle facetten bewaard gebleven. Toch is het meer dan de moeite waard om in dit deel van de Joodse traditie te duiken. Het geeft naast interessante wetenswaardigheden ook een heel nieuw perspectief op uitspraken van Jezus en diverse andere bijbelgedeeltes. Andersom zie je dat de Thora ook de bron is geweest van verschillende aspecten van het bruiloftsritueel.

Daniël gaat graag samen met de bezoekers op pad naar nieuwe inzichten en perspectieven. De entreeprijs bedraagt 5 euro. Kijk op www.rvkcastricum.nl voor meer informatie. Aanmelden via info@rvkcastricum.nl en bij voorkeur de bijdrage storten op bankrekening NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad van Kerken Castricum onder vermelding van je naam en het programmaonderdeel. (Foto: Bos Media Services)