Bezwaren maatregel losloopgebied niet-ontvankelijk

Castricum – Een deel van het park in Noord-End blijft verboden voor loslopende honden. In juridische zin zijn de bezwaarmakers tegen de maatregel in het hondenlosloopgebied geen belanghebbenden. Zo oordeelde de commissie bezwaarschriften. ,,Om als belanghebbenden in de zin van de algemene wet bestuursrecht aangemerkt te worden, dient een persoon een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang hebben. Dat belang moet hem in voldoende mate onderscheiden van anderen en het belang moet rechtstreeks worden geraakt door het besluit.” En daar is geen sprake van bij de hondeneigenaars, volgens de commissie. B&W neemt het advies over om alle bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. B&W is van mening dat de verschillende belangen zijn meegenomen bij dit besluit. Binnenkort komen er hekken in het park waarmee duidelijker moet worden gemaakt waar honden wel en niet los mogen lopen.