Bezuinigingen subsidies mogelijk opgeschort: ‘Er is geld genoeg’

Castricum – Donderdag werd in de commissie van de gemeenteraad gediscussieerd over de voorgenomen bezuinigingen op de subsidies. Meerdere instellingen, waaronder de bibliotheek, Stichting Welzijn en Toonbeeld, lieten weten zwaar geraakt te worden door deze bezuinigingsmaatregelen. De oppositiepartijen stellen voor om de aangekondigde subsidies helemaal uit de begroting te halen.

Door Ans Pelzer

Volgens PvdA, D66 en De VrijeLijst zijn bezuinigingen niet meer nodig. Zij stellen dat ‘er geld genoeg is’. Jose Smits (PvdA): ,,Het college verdedigt het korten op de subsidies door te zeggen dat daartoe al in 2021 besloten was. Maar er is inmiddels geen tekort meer. Het college gebruikt de overschotten om geld weg te geven aan ondernemersbelangen. Ondernemers krijgen een parkmanager om hun bedrijventerrein te beheren. Er worden ambtenaren aangesteld om preventie en de sociale basis te versterken. Beetje vreemd dat die sociale basis nu wordt afgebroken. Het inhuren van externen gaat gewoon door.’’ Mariska El Ouni (D66) roept op om rust te brengen in 2024, ‘zodat subsidieontvangers hun hun personeel niet hoeven te ontslaan en de huur hoeven op te zeggen’.

Voorstel voor korte termijn

Op initiatief van GroenLinks kwamen de coalitiepartijen met een voorstel dat de pijn op de korte termijn kan verzachten. GroenLinks is als collegepartij mede-indiener van deze bezuinigingsvoorstellen. De coalitiepartijen willen eerst een zogenoemde doelmatigheidsanalyse laten uitvoeren, waarbij wordt beoordeeld hoe nuttig en nodig de subsidies zijn voor de gemeente. Zo’n analyse kost tijd, dus de taakstelling voor 2024 is niet meer haalbaar.

Compromis

De coalitiepartijen komen met een compromisvoorstel om niet op korte termijn met de kaasschaafmethode te hoeven bezuinigen. De uitkomst van het onderzoek kan echter ook zijn dat er nog meer bezuinigd zou moeten worden. De vraag hoe zo’n doelmatigheidsanalyse eruit kan en moet zien is nog een uitdaging voor de gemeenteraad. Het voorstel van de coalitiepartijen zal waarschijnlijk aangenomen worden. Met elkaar hebben ze de meerderheid van de stemmen in de gemeenteraad. Op 6 juli wordt erover gestemd.