Bezuinigingen maatschappelijke instanties voor 2025 van de baan

Castricum – De bibliotheken in Akersloot en Limmen kunnen voorlopig rustig ademhalen. Donderdag werd een amendement over subsidies in het overbruggingsjaar 2025 vrijwel raadsbreed aangenomen. Dit amendement – van GroenLinks, CDA, PvdA, De VrijeLijst en D66 – vraagt nogmaals met een overbruggingsreling te komen voor organisaties die in de problemen dreigen te komen door de aangekondigde bezuinigingen.

Door Ans Pelzer

Het amendement werd gewijzigd en daardoor konden andere partijen zich er ook in vinden. De voorwaarde dat de subsidieverordening herzien moet worden alsook dat er een ander dekkingsvoorstel voor de financiën komt, werd in het gewijzigde amendement opgenomen. Alle partijen, behalve Forza!, stemden voor het amendement. Forza! diende een amendement in met een vergelijkbare strekking, maar alleen voor de bibliotheek. Ook in 2024 werden de organisaties, waaronder de bibliotheken en Stichting Welzijn, tegemoetgekomen in afwachting van definitieve besluitvorming over de bezuinigingen. Nu wil de gemeenteraad de geplande bezuinigingen, zoals aangekondigd, ook in 2025 nog niet effectueren bij organisaties die daardoor in de problemen komen.

Uitstel

Dit uitstel komt er doordat de gemeenteraad eerder vroeg om eerst de bezuinigingen tegen het licht te houden voor wat betreft doelmatigheid en effectiviteit alvorens over te gaan tot bezuinigingen. De raad wil gericht bezuinigen en ‘niet zomaar met de kaasschaaf overal wat vanaf halen’. Het doelmatigheidsonderzoek dat door het college gedaan werd, voldeed niet aan de verwachtingen van de verschillende raadsfracties die een ander onderzoek in gedachten hadden. Namelijk meer een effectiviteitsonderzoek. Dat moet er nog komen. Hoe zo’n onderzoek eruit ziet is nog een uitdaging.

Geen besluit

Omdat de gemeenteraad nog geen besluit heeft genomen over de subsidies, mogen de organisaties volgens het amendement niet in de problemen komen. Deze tegemoetkoming is alleen van toepassing voor organisaties die in de problemen komen door de geplande bezuinigingen. Vooralsnog betekent het dat de bibliotheken in Limmen en Akersloot open kunnen blijven. Ook Toonbeeld en Stichting Welzijn kunnen volgend jaar doorgaan met hun werk. (Foto: Bos Media Services)