Bezorgde burgers vragen gemeente om duurzame toekomst

Castricum – Scholier Mirjam van der Steur overhandigde afgelopen donderdagavond een petitie aan burgemeester Toon Mans. De petitie vraagt het gemeentebestuur om de klimaatcrisis uit te roepen en in te zetten om een duurzaam herstel van COVID-19. De petitie werd al door meer dan 370 mensen ondertekend en is een initiatief van Transitie Castricum en Extinction Rebellion Castricum.

Volgens de initiatiefnemers zijn de grenzen aan wat de planeet aankan bereikt of al overschreden. Men stelt: ,,Desondanks wordt na corona ook door Castricum ingezet op een terugkeer naar ‘business as usual’ oftewel de normale gang van zaken. Dat is een doodlopende weg. Het is nodig een snelle een rigoureuze transitie in te zetten. Met COVID-19 heeft de gemeente Castricum laten zien dat grootschalige ingrepen, gebaseerd op wetenschappelijke informatie, wel degelijk mogelijk zijn.’’

Eerder klimaatneutraal

De petitie vraagt het gemeentebestuur om de wetenschap te erkennen en de klimaatcrisis uit te roepen. Verder vragen de ondertekenaars om de transitie te versnellen, het concept van de donut-economie te hanteren, de lokale economie te stimuleren en meer aandacht te hebben voor biodiversiteit. Tal van maatschappelijke organisaties op nationaal en internationaal niveau hebben de afgelopen tijd al opgeroepen tot een groen herstel. Zo pleitte onder andere de burgemeesters van veertig grote steden ervoor om klimaatactie een centrale plek te geven in herstelplannen. Dit levert ook werkgelegenheid op. En dat is welkom in de aanstaande recessie.

Goede ideeën

Mirjam van der Steur noemde in haar toespraak een aantal concrete ideeën en benadrukte dat we het uiteindelijk allemaal samen moeten doen. ,,Er is geen andere optie dan haast maken met de energietransitie en het verduurzamen van onze gemeente. Er zijn ideeën genoeg, zoals de circulaire economie of de donut-economie. Oplossingen die goed zijn voor lokale ondernemers, voor burgers in onze gemeente en voor de natuur en biodiversiteit. Wij denken en doen graag mee. Castricum heeft een lokale energiecoöperatie en een enthousiaste transitiegemeenschap. We moeten energie besparen en nog meer zelf opwekken. We kunnen experimenteren met deelauto’s, onze openbare ruimte beter afstemmen op fietsers en voetgangers, de leefomgeving versieren met natuur en eetbaar groen, starten met een lokale munt en uiteraard iedereen uitnodigen voor Repair Café, Soep Café en nog veel meer verbindende ideeën.”

Petitietekst

Wij vragen het gemeentebestuur van Castricum om nu geen stap terug te zetten naar ‘business as usual’, maar een stap vooruit naar een duurzame een eerlijke samenleving.

We vragen het volgende:

1. Volg de wetenschap over klimaatverandering en ecologie. Erken dat de aarde zich in een ongekende crisis bevindt en dat de grenzen aan wat onze planeet aankan, zijn bereikt of ver overschreden. Roep de klimaatcrisis uit.

2. Maak haast met de energietransitie. Pak de transitie op dezelfde grootschalige manier aan als de coronamaatregelen en haal de datum waarop Castricum CO2-neutraal moet zijn zover mogelijk naar voren. Zorg dat dit op een rechtvaardige manier gebeurt, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

3. Hanteer bij beleidsbeslissingen het concept van de zogenaamde ‘donut economie’. Dat houdt in dat er enerzijds wordt gezorgd dat er een sociaal minimumniveau is voor bestaan voor alle mensen en dat anderzijds de planetaire grenzen op het gebied van grondstoffengebruik, CO2-uitstoot, etc. niet verder worden overschreden.

4. Stimuleer, nog meer dan nu al gebeurt, lokale ondernemers en het lokale product. Niets mooier, duurzamer en gezonder dan een lokale economie waarin mensen kopen wat hier door hun dorpsgenoten gemaakt en aangeboden wordt.

5. Geef voorrang aan het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit, zodat de Castricummers en onze bezoekers kunnen blijven genieten van onze prachtige omgeving en natuur. Zo krijgen we een gezonde leefomgeving die recht doet aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Zo leggen we de rekening van deze crisis niet neer bij de volgende generatie en ontstaat er ruimte om weer écht vooruit te kijken.

Van een overheid mogen we minimaal verwachten dat zij zorgt voor een veilige en duurzame wereld. Op onze steun daarbij kan de gemeente rekenen! De tijd om te handelen is nu. U heeft laten zien dat u het kunt.

Waarom is het belangrijk?

Door COVID-19 zijn de klimaatcrisis en ecologische crisis op de achtergrond geraakt. Maar verdwenen zijn ze allerminst. Het systeem van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde en haar bewoners voor economisch gewin is niet langer houdbaar. We bevinden ons op een doodlopende weg.