Bezoek het open huis van PCC Heiloo

Heiloo – Zit uw kind in groep 8? Dan is dit het moment om samen een keuze maken voor een middelbare school. PCC Heiloo biedt voortgezet onderwijs aan voor leerlingen met een vmbo kb-, tl, havo-, of vwo-advies. Op deze onderbouwvestiging worden leerjaar 1 en 2 aangeboden.

Leerlingen voelen zich bij PCC Heiloo al snel thuis en iedereen kan er zichzelf zijn. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar, waardoor er een gezellige sfeer hangt. Bovendien is PCC Heiloo een gezonde school. Sporten en gezond eten vindt men er belangrijk.

Verlengde brugperiode en dakpannen

Het PCC kent een verlengde brugperiode met zogenoemde dakpanklassen. Hier zitten leerlingen van twee niveaus in één klas en gedurende de eerste twee jaren wordt gekeken welke vervolgopleiding het meest geschikt is. Leerlingen krijgen les op het hoogste niveau. Zij worden op twee niveaus getoetst en becijferd. De school stelt het keuzemoment bewust een jaar uit, zodat de leerlingen een langere periode krijgen om te wennen aan de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Sfeer proeven

Kom sfeerproeven bij PCC Heiloo tijdens het open huis op woensdag 7 februari van 19.00 tot 21.00 uur of kijk op www.pcc.nu/groep8 voor alle voorlichtingsmomenten. (Foto: aangeleverd)