Bewonersvertegenwoordigers Omgevingsraad Schiphol gekozen

Regio – Afgelopen week zijn door middel van verkiezingen negen vertegenwoordigers aangewezen die vanaf 1 januari gaan participeren in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol namens in totaal 93 bewonersorganisaties. Deze bewonersgroepen vertegenwoordigen in totaal ruim 10.000 omwonenden van Schiphol. De belangstelling van de bewoners om te participeren in de Omgevingsraad Schiphol heeft de verwachtingen overtroffen. Wat is de Omgevingsraad Schiphol? De Omgevingsraad Schiphol is vanaf 1 januari 2015 het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. In de Omgevingsraad Schiphol zijn regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen vertegenwoordigd. De Omgevingsraad Schiphol is de opvolger van de Tafel van Alders Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Het doel van de Omgevingsraad Schiphol is het overleg te bevorderen tussen bovengenoemde partijen over het gebruik en de ontwikkeling van de luchthaven en de inpassing daarvan in de omgeving. Enerzijds gaat het daarbij om de kwaliteit van het netwerk aan internationale verbindingen en de effecten daarvan. Anderzijds om de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot de operatie van de luchthaven.