Bewonersorganisaties pleiten voor permanent terugdringen vliegverkeer

Regio – De luchtvaart in ons land kan niet terug naar het oude normaal. Dat vinden het Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) en Saense Onderwonenden Schiphol (SOS), twee actieve bewonersgroepen in de regio. Ze willen dat de gezondheid en leefbaarheid als uitgangspunt voor het vliegbeleid gehanteerd wordt. ,,Bepaal vanuit gezondheidsperspectief wat een acceptabel aantal vliegbewegingen is voor een gezonde leefomgeving’’, aldus de twee organisaties.

Met 220.000 vluchten per jaar zijn Kennemerland en Zaanstreek de regio’s met de hoogste overvliegfrequentie in Nederland. De vluchten op Polderbaan en Zwanenburgbaan gaan dag en nacht laag over de dorpen en steden (600 en 900 meter). Daarmee is luchtvaart dé dominante factor in de leefomgeving voor velen geworden. Wil Spaanderman en Winnie de Wit zijn de woordvoerders van PVK en SOS. Ze onderschrijven het publieke belang van een goede bereikbaarheid voor Nederland, maar willen dat het ministerie nu zijn verantwoordelijkheid neemt en met prioriteit aandacht gaat besteden aan de gevolgen voor de gezondheid en leefomgeving. Ze maken zich grote zorgen over de groeiplannen van het ministerie die een nog verdere verslechtering betekenen.

Eén van de voorstellen die de organisaties doen is het laten besturen van de luchtvaartsector als een publieke functie, met als doel de positieve en negatieve effecten in balans te houden. ,,Veel directe verbindingen en korte overstaptijd krijgen nu een hogere prioriteit dan gezondheid, leefomgeving en woningbouw’’, aldus Spaanderman en De Wit. Ook willen ze dat de kwaliteit van wettelijke bescherming bewaakt wordt door de Nationale Ombudsman en Raad van State, ondersteund door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze wijzen erop dat bij onzorgvuldig handelen naar hun mening sprake is van een schending van de mensenrechten. (Foto: Pixabay)