Bewoners protesteren tegen plaatsing transformatorhuis

Bakkum – Een groep bewoners van de Van Bergenlaan en omgeving heeft protest aangetekend bij de gemeente tegen de plaatsing van een transformatorhuis op het plein aldaar. De plek is naar mening van de bewoners niet geschikt, omdat die te veel in het zicht ligt. Het leidt volgens hen tot waardevermindering van de woningen en het verstoort de speelomgeving van de buurtkinderen. Ook noemen de bezwaarmakers het uiterst kwalijk dat ze vooraf niet zijn geïnformeerd over het plaatsen van het transformatorhuis. Ze constateren dat de gemeente en netwerkbeheerder Liander naar elkaar wijzen als partij die hierover had moeten communiceren. Ze eisen van de gemeente dat de aanleg van het transformatorhuis direct gestaakt wordt en dat men eerst met de bewoners in gesprek gaat over het vinden van een meer passende locatie. De brief is namens negentien huishoudens in het gebied verzonden.

Wethouder Valentijn Brouwer heeft persoonlijk op de kwestie gereageerd. Hij schrijft dat het plaatsen van een transformatorhuis vergunningsvrij is en dat men intern zal nagaan wat er op het gebied van communicatie gebeurd is. Ook geeft hij aan dat alle locaties voor het plaatsen van het transformatorhuis uitputtend zijn onderzocht, waarbij deze locatie het meest geschikt is gebleken in de opgegeven zoekstraal. De wethouder stelt tevens voor om met de buurtbewoners in gesprek te gaan om het transformatorhuis een groene uitstraling te geven. Volgens de omwonenden is echter inmiddels ook contact gezocht met Liander en zou uit dat contact blijken dat het bedrijf welwillend staat tegenover het bekijken van andere locaties voor het plaatsen van het transformatorhuis. (Foto: Bos Media Services)