Bewoners praten online mee over vernieuwing van straat

Castricum – Hoe moet de straat er uit gaan zien? Voor een antwoord op die vraag is de gemeente Castricum een pilot gestart. Bewoners van zes straten in de Castricumse Oranjebuurt kunnen op een speciaal voor hen gecreëerd digitaal forum meedenken over de nieuwe inrichting van hun straat. De gemeente wil hiermee voor hen als belanghebbende inwoners de mogelijkheden vergroten mee te praten en mee te beslissen over het ontwerp van de inrichting van hun eigen straat. Het gaat in deze eerste proef om de bewoners van de straten: Charlotte de Bourbonstraat, Louise de Colignystraat, Prins Hendrikstraat, Anna van Saksenstraat, Anna Paulownastraat en Hendrik Casimirstraat. De straten gaan om een aantal redenen op de schop. De bestrating zelf is aan onderhoud toe. Ook wil de gemeente ondergronds een rioolbuis en drainagebuis aanleggen. Verder moeten er rond de veertig bomen weggehaald worden, vooral omdat ze in deze vaak smalle straten niet op de goede plek staan. Ze maken de ruimtes op het trottoir te klein, of hun wortels drukken het wegdek op. Er komen vier nieuwe bomen terug in het voorgestelde plan. Op het forum krijgen de bewoners per straat te zien hoe de gemeente denkt over de aanpak. Ze kunnen suggesties aandragen over bijvoorbeeld de positie van parkeervakken, de loop van de straat, of de kleur van de staatklinkers. De bewoners kunnen ook reageren op elkaars inbreng. Een ambtenaar geeft ook advies over voorgestelde wijzigingen en reageert snel op de voorgestelde ideeën. Verantwoordelijk wethouder Leo van Schoonhoven (foto) is enthousiast over deze werkwijze. ,,Tot dusver kon je als bewoner van een straat vooral op informatiebijeenkomsten je vragen of opmerkingen kwijt. Maar lang niet iedereen komt daarnaartoe. Iedereen kan nu zijn of haar mening laten horen. Aan de gemeente, maar ook aan de andere omwonenden. Zo komen we in overleg tot een mooi consensus. Als de bewoners met elkaar tot een voorstel komen, voeren wij het binnen de mogelijkheden uit. Deze moderne manier van informeren, meepraten en vooral meedenken spreekt mij erg aan.“ Er is ook gedacht aan mensen die minder thuis zijn op internet. Die kunnen gewoon bellen of afspreken met de verantwoordelijke medewerker van de gemeente.