Bewoners Molenweide zijn sluipverkeer zat

Voorstel om van wijk woonerf te maken

Castricum – De bewoners van de Molenweide waren er beslist niet blij mee dat drie jaar geleden de weg tussen de Albert Schweitzerlaan en de Geesterduinweg ter hoogte van de Dag Hammarskjöldlaan werd afgesloten voor het autoverkeer. Vanaf dat moment wordt hun straat nog vaker als sluipweg gebruikt met alle gevolgen van dien. Het college en de gemeenteraad zijn nu schriftelijk verzocht om binnen afzienbare tijd maatregelen te nemen.

Er is de laatste jaren veel veranderd rondom het winkelcentrum Geesterduin. Het sociaal-cultureel centrum Geesterhage is verbouwd, de wegen en parkeerterreinen zijn heringericht en het winkelgebied werd gerenoveerd. Voor de bewoners van Molenweide 6 tot en met 40 hadden sommige ingrepen echter nadelige consequenties, zoals Klaas-Jan Neefkes namens de bewoners laat weten: ,,Er was in onze straat altijd al sprake van sluipverkeer, omdat veel mensen uit de Bloemenbuurt de Molenweide nemen om sneller bij Geesterduin te zijn.”

,,Na afsluiting van de Dag Hammarskjöldlaan is dat alleen maar toegenomen, want anders moet men omrijden via de Nansenlaan of de Soomerwegh. We hebben dit knelpunt al in 2017 voorgelegd aan de gemeente via het buurtcomité, maar kregen te horen dat we de reconstructie van de Geesterduinweg moesten afwachten. Die is nu achter de rug en daarom hebben we het probleem weer aangekaart bij het college en de raad in een brief van 22 augustus die door de hele buurt is ondertekend. Door de uitbreiding van Geesterhage is de parkeerdruk in onze wijk ook toegenomen, wat ook vervelend is maar minder zwaar weegt dan het sluipverkeer.”

Levensgevaarlijk

In de brief stellen de bewoners dat de Molenweide totaal ongeschikt is voor doorgaand verkeer, omdat de straat smal is en twee blinde bochten bevat. Daaraan wordt toegevoegd dat dit verkeer veelvuldig een te hoge snelheid heeft. Neefkes: ,,De situatie is met name voor kleine kinderen levensgevaarlijk geworden en buiten spelen is er voor hen dus niet meer bij. Ook zijn er de laatste tijd regelmatig huisdieren aangereden. Onze wijk is er niet op gebouwd en daarom moet er nu wat gebeuren. Ons voorstel is dat dit deel van de Molenweide een woonerf wordt, zodat er stapvoets wordt gereden en er alleen bestemmingsverkeer doorheen komt. Daarnaast zou het raadzaam zijn dat de gemeente verkeersremmende voorzieningen treft, zoals drempels of versmallingen. Wij hebben in onze brief gevraagd om binnen afzienbare tijd een antwoord te ontvangen en zien de behandeling in de gemeenteraad van 3 september met vertrouwen tegemoet.” (Tekst: Hans Boot)

Op de foto:
Lianne (links) en Aline hopen straks weer op straat te kunnen skaten. (Foto: Hans Boot)