Bewoners in Limmen dienen petitie in over plan Rooinap

Limmen – De vaststelling van het bestemmingsplan Rooinap voor de bouw van appartementen houdt de gemoederen van omwonenden al jaren bezig. Omdat zij vinden dat er te weinig geluisterd is naar hun bezwaren, hebben zij een petitie opgesteld die deze week aan het college en de raadsleden wordt overhandigd.

Door Hans Boot

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Rooinap in Limmen. Na sloop va een bedrijfspand, een autoschadeherstelbedrijf en een bedrijfsloods zouden er drie grondgebonden woningen en 39 appartementen worden gerealiseerd. Vervolgens is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, waarna er veertien zienswijzen zijn ingediend. Deze hebben geleid tot enkele toevoegingen en aanpassingen van het plan. Deze hebben betrekking op onder andere een gevreesde grondwateroverlast en een te verwachten verkeersonveilige situatie. Omdat er verder voor het college geen aanleiding was voor een ander bestemmingsplan, werd dit aan de raad aangeboden ter vaststelling in zijn vergadering van 11 april.

Massaliteit

De bewoners zijn het volgens Jaap Stoffer echter niet eens met deze gang van zaken: ,,Er is niet voldaan aan de participatie zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad en vermeld wordt op de gemeentelijke website. Ook ontbreekt bij de omwonenden het maatschappelijk draagvlak voor de huidige kaderstelling en het voorlopige bestemmingsplan. Daarom hebben wij afgelopen week een petitie opgesteld die door 112 omwonenden is ondertekend.’’ In de petitie wordt naast eerdergenoemde redenen geconstateerd dat de verstoring van het grondwaterpeil en waterhuishouding voor, tijdens en na de bouw onvoldoende is geborgd, met als gevolg verzakkingen tot 34 mm. Verder zouden een toenemende verkeersbeweging en parkeerdruk en de positionering van de uitrit van de parkeerkelder de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Tot slot vindt de buurt de massaliteit en bouwhoogte van de 42 woningen te veel verstedelijking voor de kleine oppervlakte van deze kavel.

Sociale cohesie

Op grond van de petitie verzoeken de buurtbewoners het college en de gemeenteraad om voorlopig geen definitief besluit te nemen over het bestemmingsplan. Daarnaast is het verzoek het ruimtelijk kader ‘herontwikkeling Rooinap in Limmen’ in samenspraak met de buurt te herzien om ongewenste ontwikkeling te voorkomen en ter consolidering van de sociale cohesie, leefbaarheid en welstand in de wijk. De petitie is deze week naar alle fractievoorzitters gestuurd en wordt op 11 april aan de burgemeester aangeboden, vlak voor de raadsvergadering waarvan het bestemmingsplan Rooinap deel uitmaakt.

Op de foto:
Deze bedrijfsruimte aan de Jan Valkeringlaan dient ook plaats te maken voor woningbouw. Foto: Hans Boot