Bewoners Dorpshart willen stem luider laten horen: ‘het wringt’

Castricum – In het najaar van 2022 richtten bewoners en ondernemers uit het Dorpshart het platform Dorpskern Castricum op. Ondernemers en bewoners vonden elkaar in de dringende wens tot participatie – dat is wat anders dan inspraak – rond de plannen over de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg en vooral het autoluw maken van de Dorpsstraat stuit op hevig verzet van de omwonenden. ,,We mogen meepraten, maar de uitkomst staat al vast.’’

Door Ans Pelzer

De gemeenteraad luistert naar de bezwaren van omwonenden en ondernemers en geeft het college de opdracht het participatietraject met bewoners en ondernemers opnieuw te starten. Dat wordt gedaan naar aanleiding van een amendement van Lokaal Vitaal, VVD, CDA en GroenLinks. Dat wordt aangenomen. PvdA, Vrije Lijst en D66 vinden het amendement niet ver genoeg gegaan en stemmen om die reden tegen. D66 meldde in de stemverklaring: ‘Het hele voorstel berust op rammelende bewijsvoering. Wij vinden dat het voorstel niet rijp is voor besluitvorming en er moet eerst participatie plaats vinden over het hele plan. Ga het huiswerk maar overdoen’.

Nieuw participatietraject

De participatiebijeenkomsten die de gemeente organiseert kunnen rekenen op grote belangstelling. Er blijkt een grote betrokkenheid van bewoners en ondernemers. Veel mensen nemen de moeite naar die bijeenkomsten te komen. Het schuurt op die bijeenkomsten. Vooral omdat, zo menen Rob van der Beek en Hans Massee, ‘het kader vast ligt’. Op de bijeenkomsten wordt uitgegaan van de afsluiting van de Dorpstraat. Maar, zo weten de heren, ‘dat heeft de gemeenteraad helemaal niet als uitgangspunt voor het nieuwe participatietraject vastgesteld’. ,,De gemeenteraad heeft juist ruimte gecreëerd voor bewoners om serieus mee te kunnen praten. De formulering in het amendement, dat er gekeken wordt naar een autoluwe Dorpsstraat, zegt niet dat dat het enige is waarnaar gekeken kan worden. En dat is precies waar het wringt. We mogen meepraten, maar de uitkomst staat vast: een autoluwe Dorpsstraat. We praten mee over waar de omleidingen komen.’’

‘Meer opties’

,,We blazen de slapende Vereniging Castricum Veilig nieuw leven in. Deze vereniging werd in 1990 opgericht. Met de vereniging willen we aan de kaak stellen dat opnieuw alleen maar gekeken wordt naar het autoluw maken van de Dorpsstraat. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar en voorts vragen we ons af: wat is het probleem nu eigenlijk? Wij staan voor een veilige en structurele ontsluiting. Maar we missen nog steeds heel veel gegevens waar wel mee geschermd wordt. Vragen en brieven worden laat of nooit beantwoord. Men zegt steeds dat het gaat om het veiliger maken van de overweg maar in de gesprekken gaat het alleen maar over de Dorpsstraat. Er zijn andere manieren om de overweg veiliger te maken.’’

Petitie

Tijdens een van de participatieavonden boden bewoners van de Mient, Stationsweg en Ruiterweg een petitie aan. ,,Dorpsstraat autoluw? Nee! Op initiatief van enkele bewoners. Het was niet ons initiatief maar we steunen het wel’’, vertellen Van der Beek en Massee. De hernieuwde vereniging gaat door met aandacht vragen voor de kwestie en bewoners organiseren. ,,We doen dat met een positieve houding we willen als bewoners echt meedenken en praten. Graag zelfs.’’ De eerste bijeenkomst van de hernieuwde vereniging is op 14 juni in De Kern. Er is gelegenheid om lid te worden.

Op de foto:
Rob van der Beek (l) en Hans Massee. (Foto: Ans Pelzer)